Strukturált termékek:

A strukturált termékek bevezetési díja egy naptári éven belül bevezetett értékpapírok után:

- 50 db strukturált termékig termékenként: 200.000,-Ft,

- az 51. strukturált terméktől további termékenként: 125.000,- Ft, 

- a 101. strukturált terméktől további termékenként: 100.000,- Ft.

A strukturált termékek éves forgalombantartási díja 125.000,- Ft.

Állampapírok bevezetési és forgalombantartási díjai:

A Tőzsdére bevezetésre kerülő állampapírok után fizetendő bevezetési és éves forgalombantartási díjat a Tőzsde és a kibocsátó között létrejövő külön megállapodás határozza meg.

Kárpótlási jegy:

A kárpótlási jegy bevezetési díja sorozatonként: 6 millió forint. A kárpótlási jegy forgalomban tartásáért a kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Külföldi értékpapírok, nem forintban denominált vagy kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok:

A határozott futamidejű értékpapír bevezetése, illetve a már Tőzsdén lévő értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés esetén a bevezetési díj megállapításánál a bevezetett értékpapír a Díjszabályzat 20.1 pontja szerinti össznévértékét az adott értékpapír bevezetésről szóló határozat keltének napját megelőző napon érvényes hivatalos MNB árfolyammal kell magyar forintra átszámítani.

Az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a bevezetett értékpapír jellegének megfelelően a Díjszabályzat 14.2.2.2 illetve a 15.2.2 vagy 15.2.3 pontjában előírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír adott napi átlagárát, illetve névértékét (maradványtőke-értékét) az adott napon érvényes hivatalos MNB árfolyammal kell magyar forintra átszámítani.

Letéti igazolások:

A bevezetési és az éves forgalombantartási díj megállapításánál a mögöttes értékpapír jellegének figyelembevételével jelen fejezet vonatkozó szabályait kell alkalmazni a mögöttes értékpapír össznévértékének magyar forintra átszámított értékét alapul véve. Az átszámítást a Díjszabályzat 21. pontjában meghatározott elvek szerint kell elvégezni.