A Tőzsde a tőzsdetagságot kérelmezővel a tőzsdetagsági szerződést az alábbi feltételeknek való megfelelés, illetve a felsorolt dokumentumok megléte esetén kötheti meg:

 • A tőzsdei szekció(k)hoz való csatlakozási kérelem, pontosan megjelölve a kereskedni kívánt tőzsdei termékek, termékcsoportok neveit.
 • Annak 15 napnál nem régebbi hivatalos dokumentummal történő igazolása, hogy a kérelmező a székhelye szerinti jog alapján megfelelően bejegyzett és működő társaság.
 • Megfelelő felügyeleti vagy más hatósági engedély annak igazolására, hogy a kérelmező által az adott tőzsdei termékekre folytatandó tőzsdei kereskedésre feljogosító felügyeleti, illetve más hatósági engedéllyel rendelkezik.
 • Szükség esetén megfelelő felügyeleti vagy hatósági igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező határon átnyúló szolgáltatás nyújtására jogosult.
 • Annak igazolása, hogy a kérelmező tőzsdei ügyleteinek elszámolása biztosított ebben a körben.
  • Klíringtag kérelmező esetén a tőzsdei elszámolást végző szervezet igazolása a klíringtagságról, a szükséges számlák megnyitásáról és a kereskedés elszámolásához szükséges valamennyi további feltétel teljesítéséről.
  • Alklíringtag kérelmező esetén:
   • Az általános klíringtag nyilatkozatát arról, hogy klíringszerződést kötött az alklíringtaggal és arról, hogy az alklíringttag ügyleteinek teljesítéséért az általános klíringtag helytáll.
   • A tőzsdei elszámolást végző szervezet nyilatkozatát az általános klíringtag klíringtagságáról.
 • Alklíringtag kérelmező esetén a részére elszámolási szolgáltatást nyújtó általános klíringtag Tőzsdetagi Szabályzat szerinti nyilatkozata,
 • Legalább egy, az adott tőzsdei termék vagy termékek vonatkozásában a feltételeknek megfelelő üzletkötő felhatalmazása az adott szekcióban történő kereskedésre.
 • Igazolás az adott tőzsdei termék vagy termékek kereskedéséhez szükséges technikai feltételek meglétéről.
 • Igazolás az adott szekcióra megállapított éves minimumdíj megfizetéséről.
 • Hitelességi és teljességi nyilatkozat arról, hogy a csatolt nyilatkozatok és okiratok tartalma a valóságnak megfelel, és a kérelmező nem hallgatott el olyan tényt, ami a felvételi kérelem érdemi elbírálásához szükséges.

A kereskedési jog a tőzsdetagság megszerzése után tetszőlegesen bővíthető további piacokra, szekciókra.

Az üzletek elszámolása a KELER Zrt-vel klíringtagként, illetve alklíringtagként történhet.

A klíringtagság a KELER Zrt-vel kötött klíringtagsági szerződéssel keletkezik.

Az alklíringtagság feltétele, hogy az alklíringtag tőzsdetag rendelkezzen egy általános klíringtaggal kötött klíringszerződéssel és felelősségvállalási nyilatkozattal arról, hogy az általános klíringtag feltétlen kötelezettséget vállal, hogy a vele klíringszerződést kötött alklíringtag üzleteinek teljesítéséért helytáll, és az alklíringtag üzleteinek elszámolását a Tőzsde és a KELER-szabályok szerint biztosítja.

Az alklíringtagnak csak egy általános klíringtaggal lehet egyidőben hatályos klíringszerződése, a klíringtag viszont egyidőben több alklíringtaggal köthet klíringszerződést.