A kedvezményezett neve

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt címe

KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

A szerződött támogatás összege

1 307 000 000 Ft

A támogatás mértéke

73%

Tevékenység típusa Támogatás mértéke
Első Projekt Elem a)-f) pontok 100%
Első Projekt Elem: Célcsoport részére továbbutalandó csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján (nemzetközi képzési program) 100%
Második Projekt Elem: Célcsoport részére továbbutalandó támogatások, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatási kategória alapján 50%
Harmadik Projekt Elem (Zöld finanszírozáshoz kapcsolódó szakértői szolgáltatások): Célcsoport részére továbbutalandó támogatások, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatási kategória alapján 50%
Negyedik Projekt Elem (ESG képzés): Célcsoport részére továbbutalandó támogatások, csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján 100%

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósítása a kkv-k külső finanszírozási helyzetének javítását célozza a hosszú távú gazdasági növekedés alapvetéseként. Kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása, a gazdasági versenyképesség növelése.
Helyzetelemzésen alapuló megállapítás szerint a hazai kkv-k túlzott módon fordulnak hiteltermékek és a vissza nem térítendő támogatások irányába, amikor külső finanszírozást keresnek. Ezen tény leginkább a vállalkozások pénzügyi ismereteink, pénzügyi tudatosságának hiányára vezethető vissza. Megállapításra került, hogy a kkv-k nem szívesen alkalmaznak olyan külső finanszírozási formát, melynek következtében tulajdonrészt vagy akár irányítási jogot lenne szükséges biztosítaniuk. A tőzsdei finanszírozást a kockázati és magántőkebefektetésnél is kevesebb vállalkozás választja. a tőzsdei finanszírozás esetében gondot jelentenek a tőzsdére lépés követelményei, illetve az abból eredő előnyök ismeretének hiánya, továbbá tény, hogy a tőzsdei bevezetés magasan erőforrás igényes. Míg a bevezetéssel járó hasznok csak később jelentkeznek. Ezen problémák megoldására kíván a Budapesti Értéktőzsde Zrt. megoldást kínálni kétlépcsős programjával a kkv-k részére.

Az első programelem – nemzetközi képzési program keretében kétéves, nemzetközi standardoknak megfelelő, magas színvonalú vállalkozásfinanszírozási képzés kerül biztosításra az arra jelentkező és kiválasztott vállalatok, illetve azok vezetői részére – 50-60 vállalkozás kétéves szakmai képzése valósul meg. A második projektelem a tőzsdei felkészülést segítő mentor program a vállalkozások egyedi igényeihez igazodik.

A projekt stratégiai célja a magyarországi kkv-k versenyképességének javítása, további fejlődésük elősegítése, az arra alkalmas kkv-k külső finanszírozási portfoliójának tőkeági finanszírozás irányba történő terelésével. A projekt közvetlen célja a szemléletformáló, stratégiai, vállalatfinanszírozási fókuszú képzések megvalósítása, valamint a transzparens tőzsdei működés felé nyitott vállalkozások esetében azok tőzsdei felkészülésének szakmai támogatása.

A projekt befejezési dátuma

2023.03.31.

A projekt azonosítószáma

GINOP-1.1.7-17-2017-00001