Mit takar az ESG?

 • Az ESG betűszó az angol Environmental, Social, Governance (környezeti, társadalmi, vállalatirányítási) kifejezések rövidítése, amelyet gyakran a fenntarthatóság szinonimájaként is használnak.
 • A fenntartható működés egy olyan üzleti modellt jelent, amelyben a vállalatok a külső és belső környezetük igényeit, szükségleteit figyelembe véve, az azokra gyakorolt hatásokat szem előtt tartva, a rövid távú profitmaximalizálás helyett a stabil, hosszútávú gazdasági teljesítményt és a jövő generációk érdekeit előtérbe helyezve alakítják ki működési elveiket és stratégiájukat.
 • Az ESG egy szemlélet: olyan vállalati működést, illetve befektetési stratégiát takar, amely a vállalatok fenntarthatóságot célzó törekvéseit, így a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe veszi a döntéshozatal során.
 • Részletesebb információért kérjük, látogasson el a BÉT ESG aloldalára!

 

Miért támogatja a BÉT a hazai kis- és középvállalatok ESG-tudatosságát és megfelelését?

 • A befektetők részéről egyre nagyobb az igény a fenntartható, zöld befektetésekre; ez egyre fontosabb elvárássá válik a befektetési alternatívák mérlegelésekor, így a vállalatok finanszírozásakor is. Az ESG szempontok érvényesítését kiemelt európai uniós kezdeményezések és jogszabályok is támogatják.
 • Az ESG, fenntarthatósági szempontok kezdetben a nagyvállalatok működésében jelentek meg hangsúlyosabban; a beszállítói értékláncokon keresztül azonban a kisebb cégekkel szemben is egyre inkább elvárássá válik a fenntartható működés és az ezzel kapcsolatos átláthatóság.
 • A tőzsde, egyre bővülő kkv szolgáltatási palettájának részeként, segítséget szeretne nyújtani a hazai kis- és középvállalati rétegnek az ESG-szemlélet megismeréséhez és a fenntarthatósági szempontok vállalati működésbe való beépítéséhez.
 • A nemzetközi és a hazai trendek, törekvések is azt mutatják, hogy a zöld finanszírozás növekedése várható a jövőben. Amennyiben a vállalat a jövőben zöld forráshoz szeretne jutni – legyen az hitelági forrás vagy kötvénykibocsátás –, szüksége lesz egyfajta zöld keretrendszer felmutatására a finanszírozó számára.

 

Hogyan segít a BÉT?

A tőzsde két irányból támogatja a kkv-k fenntarthatósági törekvéseit:

 1. ESG-képzési programot nyújt:

  • A BÉT által akkreditált képzési intézmények színvonalas, korszerű, a kkv-kra specializált ESG-képzéseket nyújtanak;
  • A BÉT ezeket a képzéseket anyagilag is támogatja: az ezt sikeresen megpályázó vállalatoknak – a rendelkezésre álló forrás erejéig – 100%-ban megtéríti a képzés díját.

 2. Zöld finanszírozási tanácsadás igénybevételét támogatja:

  • A tanácsadási folyamat zárásaként a vállalat egy zöld keretrendszert tudhat magáénak, amely a jövőben zöld finanszírozás igénybevételét, zöld kötvény kibocsátását teszi lehetővé a vállalat számára;
  • A keretrendszer kialakításában segítenek az akkreditált tanácsadók; a szolgáltatás költségeire 50%-os intenzitású támogatás vehető igénybe.

 

Milyen hazai kkv-k vehetnek részt az ESG-képzési programban?

Minden olyan hazai vállalkozás pályázhat, amelyik

 • Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
 • Átláthatóan működik, és nincs köztartozása;
 • De minimis kerete terhére igénybe tudja venni a támogatást;
 • Rendelkezik legalább egy fő bejelentett munkavállalóval.

Mind a közép-magyarországi régióba (KMR), mind a konvergencia-régiókba (GINOP) tartozó cégek pályázhatnak, de külön támogatási program keretében. Ezért kérjük, figyeljenek arra, hogy a megfelelő dokumentációt töltsék ki!

 

Milyen ESG-képzések támogathatók?

 • Kizárólag a BÉT által akkreditált képző intézmények egynapos képzéseire vehető igénybe a támogatás;
 • Az ESG-képzés részvételi díja maximum 365.000 Ft + ÁFA lehet, ezt a BÉT 100%-os intenzitással támogatja.

 

Mi a támogatott ESG-képzések tartalma, tematikája?

 • Ezek az ESG-képzések alapozó, szemléletformáló célúak, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal egyaránt szolgálnak, és az alábbi témákat érintik:
  • Alapfogalmak
  • Miért fontos a kkv-knak ESG-vel foglalkozniuk?
  • Az ESG megjelenése a vállalati működésben, vállalatirányításban
  • Nemzetközi trendek, piaci elvárások
  • Hazai és uniós szabályozási környezet
  • ESG-követelmények a tőzsdei és tőzsdére készülő cégeknél
  • Zöld finanszírozás, ESG-orientált befektetési döntések
  • ESG keretrendszer, minősítés
 • Az egyes képző intézmények által kínált kurzusokban a fenti területek eltérő súllyal, megközelítéssel szerepelhetnek. Ezért kérjük, tájékozódjon a képző intézményeknél, hogy eldönthesse, az Ön vállalata számára melyik kurzus a leginkább testhezálló.

 

A vállalat képviseletében kik vehetnek részt az ESG-képzésen?

 • A vállalatot maximum 4 fő képviselheti a képzésen;
 • Csak a cég munkavállalói vehetnek részt, tehát például megbízással foglalkoztatott személyek nem.

 

Mi az ESG-képzésre való jelentkezés folyamata?

 1. A képzési intézmény kiválasztása

 • A képzési intézményt a BÉT által akkreditált tanácsadók listájából lehet kiválasztani.
 • A képzések részleteiről az egyes intézmények adnak felvilágosítást a megadott elérhetőségeken.

 1. Képzési nyilatkozat beszerzése a képzési intézménytől

 • A képzési nyilatkozatot a képző intézménynek kell kitöltenie.
 • A képzési nyilatkozat a Címzetti felhívás 2. mellékletében található, és letölthető a BÉT honlapjáról (GINOP / KMR).

 1. Támogatásra irányuló kérelem benyújtása a BÉT-hez

 • A támogatási kérelmet a képzési nyilatkozattal összhangban kell kitölteni; a kitöltésben a jelentkező kérheti a képző intézmény segítségét.
 • A kérelem részét képezik az alábbi dokumentumok – az utolsó kivételével az összes letölthető a BÉT honlapjáról (GINOP / KMR):
  • Jelentkezési lap;
  • Képzési nyilatkozat;
  • A támogatási kérelem adattartalmát hitelesítő nyilatkozat, vagyis a jogosultsági nyilatkozat, amelyben a vállalat nyilatkozik a kkv státuszáról, köztartozás-mentességéről és a régiós hovatartozásáról (konvergencia régiók);
  • Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról;
  • Nyilatkozat átláthatóságról;
  • Amennyiben a jelentkező nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, a NAV-tól vagy Kormányhivatalban megkért, a vállalkozás köztartozás-mentességéről szóló igazolás;
  • Aláírási címpéldány.
 • Ezeket a dokumentumokat a jelentkezőnek elektronikusan kell benyújtania az esg_mentoring@bse.hu e-mail címre.
 • Ha a jogosultsági nyilatkozatot nem minősített elektronikus aláírással látták el, akkor azt 3 munkanapon belül papíron, személyesen vagy postán is be kell nyújtani a BÉT címére:

Budapesti Értéktőzsde Zrt.
1013 Budapest, Krisztina körút 55.
1525 Budapest, Pf. 8.

 1. Kérelem elbírálása

 • A BÉT 12 napon belül elbírálja a kérelmet.
 • Egyszeri alkalommal előírhat hiánypótlást a pályázó számára.

 1. Jelentkezés a képzésre

 • A jelentkezés a kiválasztott – és a befogadó nyilatkozatot kitöltő – képző intézménynél lehetséges.

 

Meddig lehet jelentkezni az ESG-képzésre?

A támogatási kérelmeket a BÉT felé legkésőbb 2022. november 30-ig kell benyújtani.

 

Legkésőbb meddig kell elvégezni a képzést?

A képzést legkésőbb 2022. december 31-ig kell elvégezni.

 

Mi történik a képzés elvégzése után?

 • A sikeresen elvégzett képzésről a képző intézmény igazolást állít ki a vállalat számára.
 • A BÉT kiállítja és megküldi a cégnek a de minimis igazolást.