Hogyan segít a BÉT?

A tőzsde két irányból támogatja a kkv-k fenntarthatósági törekvéseit:

 1. ESG-képzési programot nyújt:

  • A BÉT által akkreditált képzési intézmények színvonalas, korszerű, a kkv-kra specializált ESG-képzéseket nyújtanak;
  • A BÉT ezeket a képzéseket anyagilag is támogatja: az ezt sikeresen megpályázó vállalatoknak – a rendelkezésre álló forrás erejéig – 100%-ban megtéríti a képzés díját.

 2. Zöld finanszírozási tanácsadás igénybevételét támogatja:

  • A tanácsadási folyamat zárásaként a vállalat egy zöld keretrendszert tudhat magáénak, amely a jövőben zöld finanszírozás igénybevételét, zöld kötvény kibocsátását teszi lehetővé a vállalat számára;
  • A keretrendszer kialakításában segítenek az akkreditált tanácsadók; a szolgáltatás költségeire 50%-os intenzitású támogatás vehető igénybe.

 

Mik azok a zöld kötvények?

 • A zöld kötvények segítségével kizárólag olyan beruházásokat lehet finanszírozni, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon támogatnak környezetvédelmi (klímavédelmi, biodiverzitási, szennyezéscsökkentési stb.) törekvéseket. Ilyen beruházások lehetnek például a megújuló energetikai, az energiahatékonysági, a szállításcsökkentési, a zöld közlekedési, vízgazdálkodási, a fenntartható erőforráshasználati (víz, erdő, termőföld, nyersanyagok stb.), a körforgásos tervezési-gyártási, a hatékony hulladékkezelési vagy a biodiverzitásmegőrzési törekvések.
 • Zöld kötvényeket nemcsak az államok, kormányzati szervezetek vagy pénzügyi intézmények bocsáthatnak ki, hanem a vállalatok is.

 

Mit takar a zöld kötvény tanácsadás?

 • A tanácsadó a vállalat által tervezett fejlesztést – amihez a zöld forrásbevonás kapcsolódik – világítja át a vállalat meghatározott fejlesztési céljához mérten, és vizsgálja annak nemzetközi standardokhoz igazodó zöld megfelelőségét.
 • Ehhez a vizsgálathoz a kkv különféle szolgáltatások nyújtását vagy közvetítését (jogi tanácsadás; corporate finance tanácsadás; kommunikációs tanácsadás; SPO (Second-Party Opinion) vélemény kikérésének segítése) kérheti, a saját egyedi igényeihez igazítva.

 

Milyen zöld finanszírozási tanácsadást támogat a BÉT?

 • Kizárólag a BÉT által akkreditált zöld finanszírozási tanácsadók szolgáltatásaira vehető igénybe a támogatás;
 • A szolgáltatások ellenértéke óránként maximum 45.000 Ft + ÁFA díjjal, maximum 330 óra terjedelemben számolható el; így a támogatás maximális összege 7.425.000 Ft + ÁFA;
 • A tanácsadásnak írásos formában kell megtörténnie;
 • A BÉT az igénybe vett szakértői szolgáltatások pontos tartalmát nem szabja meg előre, azonban a szolgáltatásoknak – vagy közvetített szolgáltatásoknak – a vállalati zöld keretrendszer kialakítását kell szolgálniuk. Ezek – a GBP/CBS standard, vagy a GLP standard szerint
  • a tervezett fejlesztés és a vállalat jelenlegi működésének zöld finanszírozás szerinti előminősítése;
  • klímavédelmi és környezeti fenntarthatósági célok kijelölése és szakértői validálása;
  • A zöld kötvény minősítéshez szükséges zöld finanszírozási keretrendszer elkészítése;
  • Külső minősítővel történő egyeztetések tanácsadói támogatása.

 

Milyen hazai kkv-k pályázhatják meg a zöld finanszírozási tanácsadási támogatást?

Minden olyan hazai vállalkozás pályázhat, amelyik

 • Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
 • Átláthatóan működik, és nincs köztartozása;
 • A konvergencia-régióba (GINOP) tartozik, ahol van egy fő bejelentett munkavállalója;
 • Vállalja, hogy a tanácsadás nettó összköltségének az 50%-át önerőből finanszírozza, és megfizeti az áfát.

 

Mi a támogatott zöld finanszírozási tanácsadás igénybevételének folyamata?

 1. A zöld finanszírozási tanácsadó kiválasztása

A tanácsadót a BÉT által akkreditált zöld finanszírozási tanácsadók listájából lehet kiválasztani.

 1. Megállapodás a tanácsadóval

A zöld finanszírozási tanácsadóval kötött megállapodásban rendelkezni kell

 • a zöldkötvény-kibocsátást előkészítő szolgáltatások köréről;
 • az igénybevételük menetéről és ütemezéséről;
 • az elérni kívánt projektcélokról (zöld átvilágítás, vállalati zöld keretrendszer elkészítése, SPO vélemény előkészítése stb).

 1. Támogatásra irányuló kérelem benyújtása a BÉT-hez

A kérelem részét képezik az alábbi dokumentumok, amelyek letölthetők a BÉT honlapjáról:

 • Jelentkezési lap;
 • Megállapodás zöld finanszírozási tanácsadás igénybevételére;
 • A támogatási kérelem adattartalmát hitelesítő nyilatkozat, vagyis a jogosultsági nyilatkozat, amelyben a vállalat nyilatkozik a kkv státuszáról, köztartozás-mentességéről és a régiós hovatartozásáról (konvergencia régiók, kivéve Pest megye);
 • Önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat, amelyben a jelentkezőnek vállalnia kell a támogatási kérelemben benyújtott projekt támogatható szolgáltatásaiból az 50%-ot kitevő rész önerős finanszírozását;
 • Nyilatkozat átláthatóságról;
 • Amennyiben a jelentkező nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, a NAV-tól vagy Kormányhivatalban megkért, a vállalkozás köztartozás-mentességéről szóló igazolás;
 • Aláírási címpéldány;
 • A kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó oldala (például kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2014. évről beküldendő NAV adatlap száma: 1429-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása.
 • Ezeket a dokumentumokat a jelentkezőnek elektronikusan kell benyújtania a zold_mentoring@bse.hu e-mail címre.
 • Ha a jogosultsági nyilatkozatot nem minősített elektronikus aláírással látták el, akkor azt 3 munkanapon belül papíron, személyesen vagy postán is be kell nyújtani a BÉT címére:

Budapesti Értéktőzsde Zrt.
1013 Budapest, Krisztina körút 55.
1525 Budapest, Pf. 8.

 1. Kérelem elbírálása

 • A BÉT 12 napon belül elbírálja a kérelmet.
 • Egyszeri alkalommal előírhat hiánypótlást a pályázó számára.

 

Meddig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket?

A támogatási kérelmeket a BÉT felé legkésőbb 2022. október 31-ig kell benyújtani.

 

Legkésőbb meddig kell befejezni a tanácsadás igénybevételét?

A tanácsadást legkésőbb 2022. december 31-ig kell befejezni.

 

Mik a teendők a tanácsadás végezte után?

 • A vállalatnak le kell igazolnia a tanácsadó felé a zöld keretrendszer elkészültét (teljesítési igazolás);
 • Majd az igazolás kiállítását követő 12 munkanapon belül a BÉT-felé be kell nyújtania
  • a teljesítési igazolást;
  • a tanácsadó által kiállított, a kkv által kiegyenlített számlát;
  • a tanácsadó által készített dokumentumok másolatát, ideértve magát a zöld keretrendszert (pdf-ben).