A tőzsdei bevezetést követően a társaságnak biztosítania kell, hogy a piaci szereplők továbbra is megfelelő és pontos képet alkothassanak az értékpapír-kibocsátó céljairól, stratégiájáról, pénzügyi és egyéb helyzetéről.

Ezzel párhuzamosan gondoskodni kell arról, hogy a társaság vezetése ismerje a piac (különösen a befektetők) társaságról kialakított véleményét. Ennek a kétoldalú kommunikációnak az eszköze a befektetői kapcsolattartás (angolul: investor relations, azaz IR).

A befektetői kapcsolattartás csak akkor láthatja el jól ezt a feladatát, ha beazonosítja a célközönséget (intézményi befektetők, magánbefektetők, felügyelő hatóság, pénzügyi média, elemzők, érdekelt felek), s ennek megfelelően alakítja mondanivalóját. Legáltalánosabb feladatának tekinthető, hogy az értékpapírok árfolyamát befolyásoló eseményekről és hírekről tájékoztassa a piaci szereplőket. Fontos az is, hogy kapcsolatot építsen ki a társaság és a befektetők, valamint a társaságot figyelemmel kísérő elemzők között, s hogy ezt a kapcsolatot a hiteles és megbízható kommunikációval hosszabb távon is fenntartsa. A társaságnak reagálnia kell a piacon róla kialakult véleményre, s nem engedheti meg, hogy a várakozások túlságosan elszakadjanak a társaság valós helyzetétől.

A befektetői kapcsolattartás tevékenységének kulcselemei:

  • Rendszeres és rendkívüli tájékoztatások közzétételének előkészítése és a tájékoztatások nyilvánosságra hozatala.
  • Kapcsolattartás a befektetési vállalkozásokkal és a befektetőkkel (társasági prezentációk, road-show-k, elemzői találkozók megszervezése és lebonyolítása).
  • Társasági események: közgyűlés, osztalékfizetés lebonyolítása, megszervezése;tőzsdei és felügyeleti szervekkel való kapcsolattartás.
  • Társasági eseménynaptár készítése.
  • Befektetői kapcsolattartást megfelelően támogató honlap kialakítása.