Bevezetési díj:

Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetésekor nincs bevezetési díj.

Forgalombantartási díj

Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet.

A kibocsátó – a nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok kibocsátóját leszámítva - éves forgalombantartási díjként az alábbi táblázat szerinti, a kapitalizáció nagyságától függő díjat köteles megfizetni.

Adott kapitalizációhoz tartozó éves forgalombantartási díj mértéke:

Kapitalizáció (Ft)

Fizetendő (Ft)

1 -1.000.000.000

1.250.000

1.000.000.001 - 5.000.000.000

2.550.000

5.000.000.001 - 10.000.000.000

3.800.000

10.000.000.001 – 15.000.000.000

5.050.000

15.000.000.001 - 20.000.000.000

6.400.000

20.000.000.001 - 25.000.000.000

7.600.000

25.000.000.001 - 50.000.000.000

8.900.000

50.000.000.001 - 75.000.000.000

10.100.000

75.000.000.001 - 100.000.000.000

11.450.000

100.000.000.001 -

12.650.000

A nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok esetében az éves forgalombantartási díj a kapitalizáció 0,01%-a.

A kapitalizáció mint vetítési alap meghatározása:

A kapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik. A kapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi tőzsdenapjára az adott napi átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs adatok egyszerű számtani átlaga.

A kapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó átlagárak a tárgynegyedév adott napi árainak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezhető átlagárat kell alatta érteni.

Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdődően a megváltozott névértékű értékpapírral történő első üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékben.

Ha az értékpapír tőzsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott értékpapírra, akkor az átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni.