A kibocsátó értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetésekor köteles a bevezetési díj átutalásáról legkésőbb az első kereskedési napot követő tőzsdenapon rendelkezni és annak megtörténtét a Tőzsde felé igazolni.

A kibocsátó az értékpapír bevezetésének és kivezetésének évében a teljes éves forgalombantartási díj időarányos részét fizeti.

A bevezetés évére esedékes díj számítása az adott értékpapír bevezetésének napjától kezdődik. A kivezetés évében a díj számításának utolsó napja az adott értékpapír terméklistáról való törlését megelőző utolsó nap.

A már Tőzsdén lévő határozott futamidejű értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés esetén bevezetési díjként az új bevezetés utáni összes bevezetett és a korábban bevezetett mennyiségre a Díjszabályzat 15.1 pontjában meghatározott díjstruktúra szerint számított díjának különbözetét kell megfizetni.

Díjfizetési kedvezmények:

Ha a kibocsátó valamely típusú törzsrészvénye már szerepel a terméklistán, akkor a kibocsátót az általa kibocsátott egyéb értékpapír-sorozat(ok) tőzsdei bevezetése esetén - a törzsrészvény(ek) kivételével - 50%-os forgalombantartási díjkedvezmény illeti meg.

Ha valamely egyéb értékpapír-sorozat(ok) bevezetése megelőzte a törzsrészvény bevezetésének időpontját, akkor a díjkedvezmény az egyéb értékpapír-sorozat(ok) tekintetében a törzsrészvény bevezetésének napjától alkalmazandó.

Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír esetében a bevezetés tárgynegyedévére, és az azt követő negyedévre a kibocsátót a forgalombantartási díj tekintetében díjmentesség illeti meg.

Meghatározott futamidejű értékpapír-sorozat bevezetési díjából, ha

  • az értékpapír-sorozat futamideje legfeljebb 370 nap, akkor 30%;
  • az értékpapír-sorozat futamideje 370 napnál hosszabb, de legfeljebb 735 nap, akkor 20%;
  • az értékpapír-sorozat futamideje 735 napnál hosszabb, de legfeljebb 1.100 nap, akkor 10% kedvezmény illeti meg a kibocsátót.

A díjkedvezményre vonatkozó jogosultságok együttesen is alkalmazhatók.