A Kibocsátó értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetésekor köteles a bevezetési díj átutalásáról legkésőbb a Bevezetési Napot követő Tőzsdenapon rendelkezni és annak megtörténtét a Tőzsde felé igazolni.

Kibocsátó az értékpapír bevezetésének és kivezetésének évében a teljes éves forgalombantartási díj időarányos részét fizeti.

A bevezetés évére esedékes díj számítása az adott értékpapír bevezetésének napjától (a Terméklistára való felvételtől) kezdődik. A kivezetés évében a díj számításának utolsó napja az adott értékpapír Terméklistáról való törlését megelőző utolsó nap.

Már a Tőzsdén lévő határozott futamidejű értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés esetén bevezetési díjként az új bevezetés utáni összes bevezetett és a korábban bevezetett mennyiségre a Díjszabályzat 15.1 pontjában meghatározott díjstruktúra szerint számított díjának különbözetét kell megfizetni.

Díjfizetési kedvezmények:

Amennyiben a Kibocsátó valamely típusú törzsrészvénye már szerepel a Terméklistán, úgy a Kibocsátót az általa kibocsátott egyéb értékpapír-sorozat(ok) tőzsdei bevezetése esetén - a törzsrészvény(ek) kivételével - 50%-os forgalombantartási díjkedvezmény illeti meg.

Amennyiben valamely egyéb értékpapír-sorozat(ok) bevezetése megelőzte a törzsrészvény bevezetésének időpontját, úgy a díjkedvezmény az egyéb értékpapír-sorozat(ok) tekintetében a törzsrészvény bevezetésének napjától alkalmazandó.

Meghatározott futamidejű értékpapír-sorozat bevezetési díjából, amennyiben

  • az értékpapír-sorozat futamideje legfeljebb 370 nap, úgy 30%,
  • az értékpapír-sorozat futamideje 370 napnál hosszabb, de legfeljebb 735 nap, úgy 20%,
  • az értékpapír-sorozat futamideje 735 napnál hosszabb, de legfeljebb 1.100 nap, úgy 10%

kedvezmény illeti meg a Kibocsátót.

A díjkedvezményre vonatkozó kedvezmények nem vonhatóak össze.