A fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó Happ Kft. története 1991-ben kezdődött, a Veszprémtől tíz kilométerre lévő Márkó községben, Happ Jánosék nappalijában. A cégala­pító munka mellett fuvarozott egy családi összefogással vásá­rolt Avia típusú teherautóval. Az első fuvarokkal az akkor Magyarországra települő multinacionális vállalatok bízták meg Happékat. Egyből a nemzetközi fuvarozásba vágtak bele. Egy olyan elektronikai társaságnak vitték az első szállítmányt, amely a mai napig ügyfelük, sőt stratégiai partnerük. A jó áron végzett, megbízható munka híre egymás után hozta az ügyfeleket, úgy, hogy nem is reklámozták a cégüket. Amikor három év múlva már négy autójuk volt, a töltőállomás-kezelői állását is otthagy­ta az alapító, és csak a vállalkozásban dolgozott.

Hazánk 2004-es uniós csatlakozásakor, a kötelező tevékenységi engedély megszűnése után kezdték el a nyergesvontató-flot­tájuk lendületes fejlesztését. Igaz, az EU-ba való belépés előtti évben már két teherautó vásárlására nyertek engedélyt. Akkor ezeknek a járműveknek a számát még limitálták az országban.

Az alapító fia, a már ügyvezető igazgatóként dolgozó Happ Oli­vér együtt nőtt fel a céggel. Diákéveiben az autószerelők mel­lett volt inas, majd a B kategóriás jogosítvány megszerzése után furgonnal vitt fuvarokat, az érettségi után az irodai munkával is­merkedett, lediplomázását követően pedig főállásban kezdett dolgozni a családi vállalkozásban. Happ Olivér az értékesítésre fordított nagyobb figyelmet. Nagyrészt ennek is köszönhető, hogy a korábban egymilliárd forint alatti forgalom hárommilli­árdosra nőtt. Tíz évvel idősebb testvére is a vállalatnál dolgozik, ő a műszaki területért, továbbá az autók eladásáért és vásárlá­sáért felelős. A cégalapító Happ János még mindennap bejár a céghez, de a napi operatív munkát immár a fiai intézik.

Most már a belföldi áruszállítás és a raktározás is a tevé­kenységi körükhöz tartozik. Az elektronikai termékekkel fog­lalkozó társaságok mellett az autóipar ad sok munkát nekik. Utóbbinál a második és a harmadik beszállítóktól is számos megrendelést kapnak. „Egy ötven üzletből álló magyar kiskereskedelmi láncnak vagyunk a központi elosztó raktára, nálunk komissióznak, majd mi is szállítjuk ki a boltokba az árut. Ezek mellett sok hazai kkv-t szolgálunk ki. Vállalkozásunk alapvető­en önerőből fejlődött, külső finanszírozást alig vettünk igény­be, mindig visszaforgattuk a nyereséget. Hitelünk nincs, a nö­vekedési hitelprogram kezdete után néhány autót lízingeltünk” – mondta Happ Olivér.

Az első, ötezer négyzetméteres raktárukat 2012-ben építették, most már tizenötezer négyzetméteres magas polcos raktáruk van. A tavalyi fejlesztésük egymilliárd forintos ebben az üzlet­ágban, amihez bár vettek fel hitelt, de azt az idén már vissza is fizetik.

Hatvan járműves a flottájuk, s nagyon széles a szolgáltatási palettájuk. Dobozos, hűtős, ponyvás autójuk is van, a B kategó­riás furgonoktól kezdve egészen a nemzetközi fuvarozásban ál­talánosan használt nyerges vontatókig terjed a gépkocsiállomá­nyuk. A járművek fele furgon, fele kamion. A megrendelések 80 százaléka nemzetközi, 20 százaléka pedig belföldi fuvart jelent. A járműállományt folyamatosan, három-öt évente cserélik. Egy autó átlagosan 120 ezer kilométert fut egy év alatt. Többnyire a flotta tíz százalékát cserélik le egy esztendőben. Németország­ba és Franciaországba megy a fuvarok mintegy 70 százaléka, a többi pedig az egész kontinensen oszlik meg.

Alvállalkozókkal is dolgoznak, de alapvetően a szállítási piac szin­te minden igényét saját maguk is ki tudják elégíteni. Jellemzően szárazárut szállítanak. Magyarországra hoznak, illetve innen visz­nek árut, más EU-s országokon belüli fuvarokat nem vállalnak.

Happ.jpg

„A multinacionális vállalatok mellett az egészen kicsi, pár fős vállalkozások is megtalálhatók kétezer céges ügyféllistán­kon. A kezdeti egy fő után most nyolcvanan dolgoznak nálunk. Versenyelőny, hogy nem vagyunk túl nagyok a kis üzletekhez, és túl kicsik sem vagyunk a nagy üzletekhez. A multik adják a vo­lument, de a manufakturális jellegű ügyfeleinknek is tudunk jó minőséget nyújtani, aminek a magasabb árát meg is fizetik. A szakmai top 100-as lista hatvanadik helye körül állunk ezzel az optimális mérettel. Hosszú távon sem akarunk túl nagyokká vál­ni. Természetesen növekedni szeretnénk, de nem túl gyors tem­póban. Most a vállalkozás és a vállalat határán vagyunk, ezt az egyensúlyt és a cég családi jellegét meg szeretnénk őrizni. Mi könnyen elérhetők vagyunk, s rugalmasan tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket, akikkel rendkívül közvetlen a kapcsolattartásunk” – húzta alá az ügyvezető igazgató.

„A piacunk soha nem volt könnyű, mindig is a túlkínálat jelle­mezte a fuvarozói oldalt, de azok, akik az elmúlt éveket átvé­szelték, változatlan névvel és adószámmal, hozzászoktak a versenyhelyzethez. A munkaerőhiány miatt szűkösebbek a ka­pacitásfejlesztési lehetőségek. Azzal próbálunk enyhíteni a gondokon, hogy segítjük a munkatársak képzését. A B kategóriás jogosítvánnyal vezethető furgonokra kerülő kollégáknak kifi­zetjük a magasabb kategóriát, és ők jellemzően a cégnél ma­radnak. Aki két-három hónap után megmarad a furgonon és tetszik neki ez az életmód, az jellemzően hosszú időre a vállalat­nál marad. A magánéletükre is figyelünk, a nemzetközi fuvaro­kat teljesítők is két-három hétvégén itthon vannak egy hónap­ban. Sok céges programot is szervezünk. A főzőversenyeken és a biciklitúrákon összekovácsolódik a csapat” – fejtette ki Happ Olivér.

A dolgozókra nemcsak a munkahelyen, hanem a tágabb környezetben is ügyel a társaság, amelynek a telephelyén, Márkón sportrendezvényeket szoktak támogatni. Egyéb ese­ményekhez teherautókat biztosítanak, amelyek színpadként szoktak funkcionálni. Természetesen a szállítási feladatokban is közreműködnek, de a faluról szóló könyv megjelenését szin­tén támogatták.

Happ Olivér várakozása szerint egyébként a fuvarozásban az önvezetés pár éven belül megjelenik, ami nagy átrendeződést hozhat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önvezetés komoly társadalmi hatásokkal is járhat azzal, ha majd sofőrök tömegei veszthetik el állásukat a szektorban. A Happ Kft. munkatársainak a bére az elmúlt nyolc esztendőben egyébként megduplázó­dott. A válság után egy-két évvel már az eszközparkot fejlesztet­ték, és új embereket kerestek. Ma 500-600 ezer forintot keresnek náluk átlagosan a kamionsofőrök.

happ.jpg