A Bock Borászat 2018-ban is stabilan hozta a várt sa­rokszámokat, 1,4 milliárd forintos árbevételnek és 305 mil­lió forintos EBITDA-nak örülhettek a tulajdonosok, azaz Bock József és gyermekei, Patrícia és Valér. A Bock család központi cége, a Bock Borászat Kft. – amely a borokat készíti, és palac­kozva értékesíti itthon, valamint külföldön – meghatározó szerepet játszik a Villányi Borvidéken. A vállalkozás elsősor­ban prémiumborairól, egyebek között a dűlőszelektált kék­frankosról, a pinot noirról, a syrah-ról, és a bordeaux-i fajták­ról – cabernet sauvigon, cabernet franc, merlot – nevezetes. Bockék csúcsbora az Ördögárok-dűlőben termelt merlot-ból készült Magnifico. A borkedvelők fülében azonban jól cseng a Bock-birtokborok, -rozék és -fehérborok neve is. A szőlőművelés, azaz az alapanyag-termelés már a Bock Pin­ce Kft. reszortja, amely kizárólag a Bock Borászatnak szállít­ja a szőlőt. Jelenleg 80 hektár saját és 60-70 hektár integrált területen gazdálkodik. A családi vállalkozás harmadik tagja a Bock Panzió Kft., amelynek profilja a vendéglátás, a szállás­adás, de borkóstolókat is rendeznek. Az idei első fél évben rengeteg új vendégünk volt – mondja Bock József, aki mind­három kft. ügyvezetői pozícióját betölti.

Bock József 1992-ben kezdett önállóan vállalkozni, két hek­tár saját birtokkal. A professzionális borkészítés gyökerei azonban egészen a 80-as évekig nyúlnak vissza a Bock-bir­tokon, amikor az akkori HungarHotels Baranya megyei ve­zetése, sőt a szállodalánc országos menedzsmentje is elkez­dett villányi pincéjükbe járni, persze a legtöbbször külföldi szállóvendégeikkel együtt. A palackozás 1987-ben indult a vendégek kérésének engedve és a helyi állami gazdaság se­gítségével. Így 1991-ben, amikor már új szelek fújtak, és egy budapesti borkereskedő azzal kereste meg, hogy forgal­mazni akarja a borait, már negyedik éve palackozott. A bor­deaux-i fajták telepítésére is a 80-as évek végén került sor. Az első vevője egyébként – a budapesti kereskedő közre­működésének köszönhetően – a Gundel étterem volt, de a Bock Pince vörösborai eljutottak a Hiltonba, a Kempinskibe és a várban üzemelő Fortuna bárba is. Az 1992-es sevillai vi­lágkiállításra 45 ezer palack bort vitt ki, és a Gundelbe ekkor már szinte heti rendszerességgel szállított.

Bock.jpg

A sikerek ugyanakkor nem ragadtatták könnyelműség­re az egyre nagyobb ismertségnek örvendő fiatal borászt, a növekvő bevételből nem kerekedett fel az akkor divatos amerikai tanulmányútra, hanem vett néhány tartályt. Ami­kor aztán 1994-ben kinőtték a 400 hektolitert feldolgozni képes jammertali családi pincét, belefogott a jelenlegi pin­ce építésébe is, amely 1996-ban – akkor még vegyes funk­cióval – el is készült. Egyszerre volt feldolgozó, palackozó és vendéglátó-helyiség. Az építkezés 1998-ban egy a jelenlegi hotel alatt húzódó 15 méteres pincével folytatódott, aztán 2002-ben építették meg a kétszintes, 15 méter széles és har­minc méter hosszú újabb pincét. Az első uniós támogatásra 2008-ban pályázott a borászat, annak elnyerését követően a munkák egészen 2012-ig folytatódtak, de megérte, mert végül egy időközben elnyert másik pályázati támogatásnak köszönhetően további 100 méter pince épült. Az építke­zések eredményeképpen mára három terempince, két fel­dolgozó, két pinceág és egy körpince is található az épü­letkomplexumban. A borászat modern feldolgozóegységei megfelelnek az Európai Unió által támasztott szigorú köve­telményrendszernek. Tavaly újra eredményesen pályázott a Bock Borászat Kft., és 650 millió forint vissza nem téríten­dő uniós fejlesztési forrásból, 670 millió forint hitelből és 25 százaléknyi önerő felhasználásával az idén elindult egy összetett élelmiszeripari beruházás. A társaság célja, hogy kor­szerű borászati feldolgozóeszközök, gépek és technológiai rendszerek termelésbe állításával fokozza a borok minősé­gét, szélesítse a termékkínálatot és még magasabb presztí­zsű csúcsborokat is kínáljon. Emellett a beruházás után vil­lányi szőlőlével és hidegen szárított gyümölcstermékekkel gazdagítják a boron kívüli üzletágat. A beruházás részeként több mint 3700 négyzetméter alapterületű üzem is épül Vil­lányban.

A boron kívüli üzletág bővítése érdekében hozta létre a bo­rászat 2018-ban a szőlőmag-feldolgozó üzemet is. A szőlő­magban ugyanis számos antioxidáns hatású vegyület, vala­mint például omega–3 zsírsav is található, ezért az emberi szervezetre, de különösen az érrendszerre, a szívre, a bőrre, a szemre is rendkívül jótékony hatással vannak a szőlőmag­ból készült termékek.

Bock József biztos benne, hogy a mintegy 100 fős munka­vállalói gárda munkabérének és az egyéb ráfordításoknak az emelkedését meghaladó árbevétel-bővülést produkál a há­rom cég 2019-ben is. Kulcskérdés, hogy évi egymillió palack minőségi bort értékesítsen a borászat, és a bevételen belül a jelenlegi 10 százalékos részarányról lassan 25 százalékra nőjön az exporthányad. A karácsonyi időszakon kívül non­stop nyitva tartó szálloda stabilan hozza az évi 10 százalé­kos forgalombővülést.

A Bock-cégbirodalom vezetője, pályájára visszanézve, a jó borok és a növekvő értékesítés titkát a technológiai fegye­lemben látja. Ez volt a védjegye már az induláskor is, amikor a szocialista nagyüzemek jelentették az elrettentő példát, il­letve így van ez most, a munkaerőhiánnyal és az emelkedő munkabérekkel folytatott küzdelem idején is. Mindazonál­tal Bock úrnak az állandó kemény munka és a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is jut ideje a közösség tá­mogatására. Anyagilag segítette a pécsi kórház felszerelését MR-képalkotó készülékkel, a mohácsi kórház kérésére pedig egy CT-gép finanszírozásába szállt be. A Rákóczi Szövetség és a Máltai Szeretetszolgálat is kapott már támogatást a cé­geitől. Sőt, 2010-ben hozzájárult a Rédly Elemér győri kato­likus plébános által létrehozott Összefogás az Államadósság Ellen Alaphoz is.A Bock évente kb. 1 millió palack bort készít. Az üvegeket egymásra állítva elérnének egy alacsonyabban keringő műholdat!

bock.jpg