A BÉT50 kiadványban szereplő cégek a korábbi évekhez ha­sonlóan a legváltozatosabb szektorokból érkeztek, az élelmi­szeripartól a munkaerő-kölcsönzésen át a robotikáig. Történe­tük során sokszor kerültek kockázatos helyzetbe, túl vannak számos nehéz döntésen, de kitartó munkával, innovációval, tudatos építkezéssel – és néha szerencsével – eljutottak mai sikereikig.

Az iparági sokszínűség ellenére sok esetben hasonló prob­lémákkal kell szembenézniük, de ezen túl is van még egy kö­zös jellemzőjük. Tudják, hogy csak azok a cégek lehetnek hosszú távon is eredményesek, amelyek elkötelezettek a fenn­tartható működés iránt, és képesek vissza is adni a társadalom­nak és a környezetnek, amelyben működnek. Az interjúk so­rán kollégáimmal együtt szinte kivétel nélkül olyan vezetőkkel találkozhattunk, akik komolyan veszik a társadalmi felelősség­vállalást, és akár a cégeken keresztül, akár magánszemélyként fontos ügyeket karolnak fel és támogatnak. Azt gondolom, hogy ez igazán dicséretre méltó és köszönet érte az egész tár­sadalom nevében!

Mi, az EY-nál is egy olyan üzleti világban hiszünk, ahol a hosszú távú gondolkodás a norma, és a cégek fontos szere­pet játszhatnak a fenntartható, illetve kiegyensúlyozott gazda­sági növekedésben, amelyhez minden szereplő hozzájárulhat, és amelynek előnyeiből mindenki részesül. Ez nemcsak felelős üzleti tevékenységet jelent, hanem azt is, hogy a munkánk so­rán felhalmozott tudásunkat és tapasztalatainkat felhasználjuk a társadalom előtt álló kihívások megoldásában.

A kiadvány összeállítása során kollégáimmal számos tanulsá­gos beszélgetést folytathattunk le a vállalatok tulajdonosaival vagy menedzsmentjével. Megismerhettük a történeteiket és azt, hogyan készülnek fel az előttünk álló kihívásokra. Többük már most is tudatosan készül arra az időszakra, amikor a kor­mánykereket és ezzel az irányítást is átadja a következő ge­nerációnak, akik továbbviszik azt, amit az alapítók több évvel vagy évtizeddel ezelőtt elkezdtek.

Ismét sikerült 50 olyan céget bemutatnunk, amely büsz­ke lehet az elért eredményeire. Ezek a sikeres magyar vállala­tok velünk együtt vallják, hogy vállalkozásba fogni csak a jövő­be tekintve érdemes.

Kívánom, hogy az olvasó is legalább annyi inspirációval legyen gazdagabb, mint amennyit mi szereztünk a BÉT50 kiadvány összeállítása során. A listán szereplő valamennyi cégnek pedig az EY nevében gratulálok és további sok sikert kívánok.