A tőzsdetagság szerződésen alapuló olyan jogviszony, amely az ÁÜSZ Harmadik könyv - Tőzsdetagsági Szabályok által meghatározott feltételek teljesítése esetén és eljárás útján szerezhető meg, és az adott szekcióban történő kereskedésre, valamint a tőzsdetagsághoz kapcsolódó jogok gyakorolására jogosít.

Tőzsdetagság a Tőzsde és a tőzsdetag közötti tőzsdetagsági szerződés megkötésével keletkezik. A tőzsdetagság nem ruházható át, a hozzá kapcsolódó jogok gyakorlása ideiglenesen sem engedhető át. 

Részvényszekció:

Hitelpapír-szekció:

Származékos szekció:

Áru piac:

A BÉT piacai
Részvényszekció
Hitelpapír szekció
Áruszekció Határidős árupiac    
Opciós árupiac    
Származékos szekció Határidős piac illetve egy másik csoportosítás alapján: Részvény és index ügyletkör
Opciós piac Pénzügyi ügyletkör

Tőzsdetagságot szerezhet:

  • Az adott tőzsdei termékek vonatkozásában a tőzsdei kereskedéshez szükséges tevékenységek végzésére megfelelő engedéllyel rendelkező jogalany a részvény szekcióban, a hitelpapír szekcióban, a származékos szekcióban a határidős piac és az opciós piac tekintetében, illetve az áru szekcióban határidős és opciós árupiac tekintetében.
  • Árutőzsdei szolgáltató az áruszekcióban határidős és opciós árupiac tekintetében.
  • Kereszttag azon szekciók tekintetében, melyekre az adott kereszttagsági megállapodás hatálya kiterjed.