Szekciók:

A tőzsdei kereskedés szekciókra tagolódva, jelenleg négy szekcióban folyik:

A bennük szereplő termékeket részletesen lásd a főmenü Befektetőknek szóló menüpontja alatt.

A tőzsdetagság és a kereskedés jogának megszerzése:

A tőzsdetaggá válás és a kereskedési jog megszerzése egyidejűleg történik, a tőzsdetagság megszerzésének feltétele, hogy a tagjelölt egyidejűleg legalább egy bizonyos termékcsoportban kereskedési jogot is szerezzen. A későbbiekben természetesen lehetősége van a tagnak a kereskedési joga további termékkörökre való kiterjesztésére.

A tőzsdetagság és a kereskedési jog/ok megszerzése a cég által a Tőzsdére benyújtott, az ÁÜSZ Harmadik könyv - Tőzsdetagsági Szabályokban előírt tartalommal elkészített kérelem alapján történik. A taggá válás folyamatáról részletes információkat tartalmaz a Taggá válási útmutató.

A tőzsdetagság és a kereskedési jog másra át nem ruházható.

Az alábbi szereplők válhatnak a Tőzsdén kereskedő céggé:
  • az adott tőzsdei termékek vonatkozásában a tőzsdei kereskedéshez szükséges tevékenységek végzésére megfelelő engedéllyel rendelkező jogalany a részvény szekcióban, a hitelpapír szekcióban, a származékos szekcióban a határidős piac és az opciós piac tekintetében, illetve az áru szekcióban az azonnali, határidős és opciós árupiac tekintetében;
  • árutőzsdei szolgáltató, az áru szekcióban az azonnali, határidős és opciós árupiac tekintetében;
  • kereszttag azon szekciók tekintetében, melyekre az adott kereszttagsági megállapodás hatálya kiterjed.

A tőzsdei kereskedők felsorolását a Tőzsdetagok listája tartalmazza.

Üzletkötők:

A kereskedő cégek a tőzsdei kereskedésben üzletkötőik útján vesznek részt. A Tőzsde a kereskedő cég írásos kérelmére a ÁÜSZ Harmadik könyv - Tőzsdetagsági Szabályokban feltételeinek megfelelő üzletkötőt az üzletkötők nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok Tőzsdére történő beérkezését követően veszi az üzletkötői listán nyilvántartásba.