A) Adat megnevezése

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A BÉT közzétételei az alábbi linken érhetők el:

BÉT közlemények, határozatok

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A BÉT közzétételei az alábbi linken érhetők el:

BÉT közlemények, határozatok

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

A BÉT közzétételei az alábbi linken érhetők el:

BÉT közlemények, határozatok

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A BÉT esetében nem alkalmazandó.