Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Amixa Holding Nyrt.
Amixa Holding Nyrt.
Amixa Holding Nyrt. részvény

Amixa Holding Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név Amixa Holding Nyrt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.
Telefon: +36 30 874 5834
Fax: -
Befektetői kapcsolattartó
Kovács Attila Gábor
Telefon: +36 30 874 5834
Fax: -
Könyvvizsgáló Interauditor Consulting Kft. (könyvvizsgálatért felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna)
Tevékenység Átalakulással jött létre1996-ban, elsősorban portfolió-kezelési tevékenységet végez. Mind tőzsdei, mind tőzsdén kívüli részvényeket is tart portfoliójában, és ezt kiegészíti fedezeti és spekulatív célú derivatív termékekkel.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Amixa Holding Nyrt. részvény AMIXA HU0000198668
Alapvető információk
Ticker AMIXA
ISINHU0000198668
Bevezetés időpontja1998. jún. 02.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték20 HUF
Bevezetett mennyiség (db)1 327 218
Kapitalizáció (m Ft)538
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2022. aug. 03. S (1 : 2)
P/BV
P/BV* 15,8613
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december )
20201 20211
(ezer HUF) (ezer HUF)
Üzleti eredmény -12 822 -16 352
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 0
Adózás előtti eredmény -12 312 -16 352
Adózott eredmény -12 312 -16 352
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 0 0
Kötelezettségek összesen 2 335 3 045
Jegyzett tőke 21 188 21 988
Saját tőke 4 298 7 946
Eszközök összesen 6 633 10 991
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 1
(1) Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december )

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 0,54 0,38
Saját tőke arányos hozam -2,86 -2,06
Eszközarányos hozam -1,86 -1,49

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2021. jan. - 2021. jún.1 2022. jan. - 2022. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Üzleti eredmény -7 958 -11 368
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 0 0
Adózás előtti eredmény -7 958 -11 368
Adózott eredmény -7 958 -11 368
Mérleg főbb adatai 2021. jún. 30. 2022. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Forgóeszközök 18 783 37 116
Készletek 0 0
Eszközök összesen 18 783 37 116
Saját tőke 16 339 33 919
Jegyzett tőke 21 988 24 844
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 444 3 197
Források összesen 18 783 37 116
(1) Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - június )
(2) Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság 16,49 218 940
KAPTÁR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6,11 81 048
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács PRUTKAY Zoltán (elnök), VARGA Gábor, SZÉKELY Gábor, KOVÁCS Attila Gábor, BOSÁNSZKY Péter Márk
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseAmixa Holding Nyrt. részvény
Értékpapír kibocsátójaAmixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000198668
Kijelzés módja (Ticker)AMIXA
Értékpapír névértéke20 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)1 327 218
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1998. jún. 02.
Első Kereskedési Nap1998. jún. 02.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 000