A) Adat megnevezése

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A BÉT nem ilyen szerv.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A BÉT nem ilyen szerv.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A BÉT nem ilyen szerv.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A BÉT nem ilyen szerv.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A BÉT nem ilyen szerv.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

A BÉT nem ilyen szerv.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő A BÉT nem ilyen szerv.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A BÉT nem ilyen szerv.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A BÉT nem ilyen szerv.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A BÉT nem ilyen szerv.

Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A BÉT nem nyújt közszolgáltatást.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A BÉT nem ilyen szerv.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A BÉT nem ilyen szerv.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A BÉT nem ilyen szerv.

Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A BÉT-nek nincs ilyen kiadványa.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A BÉT nem ilyen szerv.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A BÉT nem ilyen szerv. 
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye A BÉT nem ilyen szerv. 

Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Legutóbbi módosítás ideje.

Ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozás. 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

BÉT Részvényfutam 

2023.03.06.

 

GINOP-1.1.7-17 kódszámú KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása tárgyú kiemelt projekt


2021.04.08.

 

BÉT Mentoring Program a Közép-magyarországi régióban

2020.10.08.

 

ESG-képzési program támogatása

2022.09.06.

 

Zöld finanszírozás tanácsadás támogatás

2022.09.06.

 

ESG Pilot tanácsadási program

2022.12.21.

Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A BÉT esetében nem alkalmazandó.