A) Adat megnevezése 

1. Hivatalos név (teljes név)

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. Székhely

1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina I. torony 4. emelet

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1364 Budapest, Pf. 24.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 1 429 6700

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi
esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 1 429 6800

6. Központi elektronikus levélcím

info@bse.hu

7. A honlap URL-je

www.bet.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

E-mail cím: info@bse.hu

Helyszíni ügyfélfogadást a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) nem biztosít.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

A BÉT nem rendelkezik ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezetővel.

10. Az ügyfélfogadás rendje

Helyszíni ügyfélfogadást a BÉT nem biztosít.