A vállalkozás fő célja, hogy ügyfeleik képesek legyenek működési kockázataikat tudatosan felmérni és kezelni, valamint növelni versenyképességüket az életbe léptetett intézkedéseken keresztül.

A ViVeTech minden szakterületén, így az információbiztonságban is nagy hangsúlyt helyez a kutatómunkára és az akadémiai együttműködésekre. Szeretnek úgy gondolni magukra, mint egy tudományos műhelyre, ahol az ember-gép kapcsolat különböző aspektusait vizsgálják.

Weboldal:

www.vivetech.com