Mento_SBT_0007_29.jpg

Hercsik Dávid tulajdonos

A MENTO Kft. jogelődje 1996-ban alakult, ma is magyar tulajdonban van. A cég Magyarország egyik meghatározó, hulladékgazdálkodással foglalkozó társasága, mely 2000 szeptemberétől működik. A cég több mint két évtizede foglalkozik többek között környezetvédelemmel, nem veszélyes települési szilárdhulladékok, illetve ipari hulladékok kezelésével és ártalmatlanításával. A cég vitathatatlan előnye, hogy kezdeti tevékenységi körével az elsők között indult.

„Édesapám kezdett el vállalkozni közvetlenül a rendszerváltást követően, és egy olyan tevékenységbe vágott bele, amelyből egyéb, a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás irányába mutató ágak kezdtek kialakulni” – nyilatkozta Hercsik Dávid, a MENTO Környezetkultúra Kft. társtulajdonosa. Hozzátette: „első körben fémhulladékokkal és termelési hulladékokkal kezdtünk foglalkozni. Akkoriban még működött a Diósgyőri Acélmű, amelyre azokban az időkben édesapám vállalkozása épült.” Így alakult ki a családi cég hulladékgazdálkodási lába, amit később a kommunális szektorban is megvetettek. A hulladékgazdálkodás a 90-es évek végéig a mai viszonyokhoz képest kezdetleges formában működött Magyarországon, azonban az uniós jogharmonizáció hatására megváltozott a szabályozási környezet, mely végül a MENTO Kft. megvásárlását tette szükségessé.

Mento funfact.jpg

„A MENTO Kft. tulajdona volt egy felhagyott bánya a Zemplénben, itt alakítottuk ki az első hulladékgazdálkodási létesítményt, amely egy kommunális szilárdhulladék-lerakó volt. A cég az ön[1]kormányzatokkal együtt kezdte kialakítani a térség szervezett módon történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatását, melynek keretében a MENTO Kft. végezte a hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, illetve egy – a kft. és az önkormányzatok közös tulajdonában lévő – cég pedig a begyűjtést, szállítást. Ennek a konstrukciónak a kialakításában az akkori képviselőknek, városvezetőknek is kiemelt szerepük és hozzáadott értékük volt” – idézi fel az együttműködés alapjait Hercsik Dávid.

A 2000-es évek elején került sor a bodrogkeresztúri telephely bővítésére. A kialakított hulladéklerakó abban az időben kiemelkedő beruházásnak számított. A cég ezzel szinte egy időben kezdett el foglalkozni az építési hulladék feldolgozásával, szintén együttműködve Bodrogkeresztúr és Tokaj települések önkormányzatával. „Létrehoztunk erre egy üzemet, amely a mai napig működik, és évente 150 ezer tonna hulladékot képes feldolgozni. Ezzel a technológiával képesek vagyunk egy olyan másodlagos nyersanyagot előállítani, melyet az építőiparban tudunk hasznosítani elsődleges nyersanyagok kiváltására.”

A 2000-es évek közepén kezdett el a MENTO csoport az építőipar felé terjeszkedni, alapvetően a mélyépítés irányába, azon belül is valamilyen módon legtöbbször kapcsolódva a környezetvédelmi beruházásokhoz. Ettől az időszaktól kezdődött a cég tevékenységi körének szélesebb diverzifikációja is. „Mindig igyekeztünk szinergikusan fejleszteni, melynek eredményeként mára több tevékenységet is végzünk. A környezetvédelmen túl foglalkozunk építőiparral, a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó gépek, eszközök kereskedelmével, de fontos megemlíteni, hogy mára a méretünkhöz képest nagyra nőtt egyéb divíziónk is: a mezőgazdálkodás. Ezek a tevékenységek azonban minden esetben kapcsolódnak a gyökereinkhez is, a hulladékgazdálkodáshoz. Így például olyan hulladékgazdálkodási tevékenységeket is végzünk, melynek az anyagáramait a mezőgazdaságban tudjuk hasznosítani. Mindig igyekeztünk nemcsak egyet előre lépni egy tevékenységben, hanem oldalra is: valami újba belekezdeni, ugyanakkor kapcsolódva a régi tevékenységekhez, egy kvázi biztonságos terjeszkedési konstrukcióval” – fogalmazta meg a terjeszkedés stratégiáját Hercsik Dávid.

Az egyre sokrétűbb tevékenység révén a MENTO csoport jelen van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és a régióban, a hulladékgazdálkodásban és az építőiparban is. Egyaránt foglalkozik hulladékgazdálkodási rendszerek tervezésével, építésével és üzemeltetésével, nem veszélyes hulladékok hasznosításával, illetve ártalmatlanításával, hulladéklerakók rekultivációjával, illetve kármentesítéssel, csatornahálózatok és tisztítótelepek építésével, útépítéssel, jármű- és munkagép kereskedelemmel, valamint építési-bontási hulladékok feldolgozásával, hasznosításával.

A sokoldalú tevékenység egyben nagyfokú biztonságot is jelent. A 2008-as pénzügyi válság megviselte a MENTO csoportot, ám a hulladékgazdálkodási feladatellátás akkor meg tudta menteni. „Ez az akkoriban válságálló tevékenység tudta nyújtani azt a biztonságot, amellyel a cégcsoport túlélte ezt a nehéz időszakot.” Az itt megszerzett tapasztalat nagyban hozzásegítette a céget ahhoz, hogy mára már nemcsak termékeket és szolgáltatásokat adnak el, hanem a szaktudás révén egy meghatározott szegmensben tervező, kivitelező, valamint üzemeltető szerepben is fel tudnak lépni. Bizonyos hulladékkezelő üzemeket nem saját hulladékgazdálkodási ágazatuk fejlesztése céljából, hanem kivitelezőként, egyéb megrendelők részére építenek.

„A MENTO csoport mára közel 300 embernek ad munkát, sokuk szinte a kezdetektől dolgozik a cégnél. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a jól képzett szakembereknek rendszeresen új kihívásokkal kell szembenézniük, és jó látni, hogy a szakmai sikerek még jobban összetartják a csapatot. Munkáltatóként igyekszünk biztosítani a támogató munkakörnyezetet a szervezet minden tagja részére. Mint azt tudjuk: a tehetség játékokat nyer, azonban a csapatmunka és az intelligencia bajnokságot képes nyerni.”

A MENTO Kft. fontosnak tartja a környezeti értékek melletti elköteleződésén túl a kultúra és a sport támogatását, így számos rendezvény is fűződik a nevéhez.

A cég jövőjét nem csak az összetett tevékenység és a szaktudás jelenti, hanem a sikerrel végrehajtott generációváltás is. Az alapító Hercsik István fia, Hercsik Dávid viszi tovább a MENTO csoportot, ám édesapja stratégiai kérdésekben most is részt vesz a döntéshozatalban. A jelek szerint zökkenőmentesen, mert a tulajdonosok szerint az alapvetésekben egyetértés van a generációk között.

Mento.jpg