A nyilvános tőkepiaci működés valós alternatíva a magyar kkv-k számára

A hazai kis- és középvállalatok külső finanszírozási szerkezete többnyire hitelen alapul. A széles körben elérhetőek kockázatitőke-alapú források a hazai piacon, viszont számos cég nem szívesen von be olyan tulajdonosokat, akik aktív részesei szeretnének lenni a vállalat mindennapi működésének. A BÉT nyújtotta nyilvános működés lehetővé teszi, hogy a tőkebevonás során diverzifikált befektetői szerkezet épüljön ki és az irányításba csak a kívánt mértékben kerüljenek bevonásra az új, külső befektetők. A 2017-ben indult BÉT Xtend a hazai tőkepiac könnyített feltételekkel üzemelő piaci, a belépési feltételek kifejezetten a kkv-kra vannak szabva.

A tőzsde nem pénzügyi, hanem működésbeli kérdés

A tőkepiacra érdemes úgy tekinteni, mint egy mércére, mely jelzi a vállalkozás érettségi szakaszát, és úgy is, mint egy eszközre, mely segít szintet lépni a vállalat fejlődése során. A további építkezés mellett növeli a versenyképességet és az üzleti értéket. A nyilvános piaci megjelenés bizonyos „élethelyzetek” kezelésében is alternatívát kínálhat, legyen szó generációváltásról, új piacra lépésről, terjeszkedésről, akvizícióról, vagy akár egy tulajdonosi exitről. Továbbá a nyilvános tőkepiaci jelenlét rugalmasságot adhat a vállalat feletti kontroll tekintetében és a tulajdonos likviditási igényét is megoldhatja. Mindemellett természetesen a hitel és támogatási források helyett egy alternatív forrásbevonási opciót kínál.

BÉT szolgáltatások a vállalatfejlődés útján

A tőzsdére lépést nagyban megkönnyíti a BÉT által kialakított ökoszisztéma, hiszen számos egymásra épülő szolgáltatás segíti a vállalatokat a tőzsdeképesség elérésében és a nyilvános társásággá alakulás folyamata során. A BÉT szolgáltatási palettáját teljeskörűen használta a Gloster hazai középvállalat is a 2020-as tőzsdére lépést megelőző években.

A társáság és a BÉT közötti első találkozóra 2017 tavaszán került sor, amikor a cég közvetlenül kereste meg a tőzsdét. Első lépésként a 2018-as BÉT50 kiadványban mutatkozott be a Gloster a nyilvánosság előtt. A BÉT50 kiadvány célja, hogy a hazai gazdasági szféra figyelmét a kimagasló teljesítményt nyújtó, versenyképességüket folyamatosan növelő hazai vállalatokra irányítsa. Az ehhez kapcsolódó BÉT50 konferencia és a BÉT50 Klub keretében szervezett események egyaránt jó lehetőséget nyújtanak a kapcsolatépítésre.

A Gloster 2018-ban elkezdte a 2 éves ELITE oktatási programot, amelyet sikeresen elvégzett és azóta is aktív résztvevője a magyar workshopoknak és az alumni klubnak. Az ELITE, a hazai cégek számára is elérhető vállalatfinanszírozási és szervezetfejlesztési képzés, melyhez már több mint 50 magyar cég csatlakozott. Olyan vállalatvezetési és finanszírozási ismereteket, illetve network-öt nyújt, amely nemzetközileg is versenyképessé teszi a vállalkozásokat, és megnyitja az utat a tőzsdei, valamint egyéb külső finanszírozási formák felé.

A Gloster a Mentor programba is jelentkezett 2019-ben, melynek keretében anyagi támogatáshoz jutott a tőzsdei megjelenésre való felkészüléshez és annak megvalósításához. A program keretében a BÉT a tőzsdére lépést költségeit finanszírozza maximum 50 százalékban (legfeljebb 40 millió forinttal). A cégek ezt igénybe vehetik jogi és vállalatfinaszírozási tanácsadásra, továbbá bármilyen költség fedezésére, mely a tőzsdére lépéssel kapcsolatban felmerülhet.

Az ún. Kijelölt Tanácsadók (NOMAD – Nominated Advisor) közül fő tanácsadóként a Random Capital és a Navigator Investments nyújtott segítséget a sikeres piaci bevezetéshez a Gloster számára. A NOMAD-ok használata a nyílt piaci működéshez kötelező előírás. Feladatuk, hogy aktívan segítsék a tőzsdei felkészülés folyamatát, majd a későbbiekben is ott legyenek a cég mellett támaszként.

A Gloster már 2019-ben, az első alkalommal megrendezésre került BÉT Xmatch rendezvényen is képviseltette magát. A zártkörű rendezvényen a hazai feltörekvő vállalatok bemutatkozási lehetőséget kapnak a potenciális befektetők és tanácsadók előtt, amely minden érintett számára megkönnyíti a kapcsolatfelvételt és annak tovább építését. A több mint 1 milliárd forintos tőkeemelésben vezető befektetőként vett részt az NTfA. Az Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap keresleti és kínálati oldalon egyaránt támogatja a vállalatok piaci megjelenését. Egyrészt jegyezhet a vállalat papírjaiból, másrészt zártkörűen működő társaságokba fektethet pénzt annak érdekében, hogy az adott vállalat megjelenjen a tőzsde valamely platformján.

A 2019-ben kezdődött folyamat eredményeképpen 2020 áprilisában sikeresen bevezetésre kerültek a Gloster papírjai a BÉT Xtend piacra. A részvénykibocsátással a tőkebevonás volt a céljuk, mellyel lehetőség nyílt további akvizíciókra és ezáltal a piaci pozíció növelésére.

Az eddigi legkeményebb és egyben legsikeresebb évünk volt 2020: a COVID első hulláma közben bevontunk 1,1 milliárd friss tőkét, tőzsdére mentünk, lezártunk két akvizíciót, felhő alapú ERP-t vezettünk be és még növekedtünk is! Erőfeszítéseinknek meg is lett az eredménye: év végéig 60%-ot nőtt az árfolyam, mi lettünk az „Év kibocsátója az Xtend piacon” és mi nyertük az „Az év legsikeresebb ICT cége” elismerést is.”

- Szekeres Viktor, Gloster csoport Éves jelentés 2020

A BÉT Xtenden jegyzett társaságok

A BÉT Xtend a kkv-kra szabott platform, ahol a kereslet és a kínálat találkozik. A kisebb cégek könnyített feltételekkel (egyszerűsített dokumentáció, nincsenek árfolyamértékre, közkézhányadra vonatkozó számszerű előírások, alacsonyabb díjak), de ugyanolyan körülmények között léphetnek a nyílt piacra, tapasztalhatják meg a tőzsdei létet. Amennyiben a nyilvános társasággá alakulás után a vállalat fejlődése töretlenül folytatódik, akkor már megcélozható a továbblépés a tőzsde főpiacára.