Mi áll az NKP elmúlt két évének sikere mögött?

A magyar vállalati szféra forrásbevonásában a bankhitelek dominálnak, miközben a kötvénypiachoz a társaságoknak kis része fér csak hozzá. A jegybank a vállalatok finanszírozási lehetőségeinek bővítése érdekében indította el az NKP-t 2019. július 1-én, amely keretében a hazai székhelyű nem pénzügyi vállalatok jó hitelminősítésű kötvényeit vásárolja, így segítve azok adósságszerkezetének diverzifikálását. 2021. márciusában a hazai székhelyű nem pénzügyi közvállalatok számára is megnyílt a program.

Az MNB kizárólag olyan kötvényeket vásárol, amelyek legalább B+ fokozatú hitelminősítéssel rendelkeznek, kibocsátási névértékük legalább 1 milliárd forint, futamidejük pedig 3 és 30 év közötti. Az NKP-kötvényeken keresztül bevont forrás számos hitelcélra szabadon felhasználható: beruházáshoz, vállalatfelvásárláshoz, általános vállalatfinanszírozási célokhoz egyaránt.

A kötvényprogram hamar népszerűvé vált, a csatlakozó cégek száma két év alatt 67-re emelkedett. Ezen vállalatok már közel 80 sikeres kötvénykibocsátást hajtottak végre, némelyikük többet is, amelyek révén összesen közel 1500 milliárd forint forrást vontak be.

A program iránti lelkesedés töretlenségét az is tükrözi, hogy míg a bevezetést követően, 2019 második félévében 16 aukcióra került sor az NKP keretében, 2020-ban ez a szám 38-ra emelkedett, idén pedig már az első félévben elérte a 20-at az aukciók száma. Elmondható tehát, hogy a kibocsátói oldal érdeklődése folyamatos, a közép- és nagyvállalati menedzsment egyre inkább a hitelfelvétel valós alternatívájaként gondol a vállalati kötvényeken keresztüli forrásbevonásra.

A vállalatok működésében és pénzügyeiben egyre kiemeltebb szerepet játszanak a fenntarthatósági, zöld szempontok. A magyar tőkepiac történetének fontos mérföldköveként az NKP keretében került sor az első hazai zöld vállalati kötvény kibocsátására, amelyet azóta 10 másik fenntarthatósági címkével ellátott értékpapírsorozat is követett. E zöld kötvények esetében a kibocsátó vállalatok vállalják azt, hogy az értékpapírokon keresztül befolyt összegeket kizárólag zöld projektek megvalósítására használják.

Az NKP segíti a transzparenciát és a tőzsdére lépést

Amennyiben egy cég fejlődéséhez tőkebevonásra van szükség, a hitelfelvételen túl a tőzsdére lépés lehet a vállalati életpálya következő nagy mérföldköve. A Növekedési Kötvényprogramban való részvétel feltételeként a vállalatok egy hitelminősítési folyamaton mennek át, amely során egy Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítő felméri a vállalat üzleti és pénzügyi helyzetét, elemzi és értékeli annak kockázati profilját, illetve a kötvény várható megtérüléséről is véleményt fogalmaz meg. A programban részt vevő kötvényeket a kibocsátónak az aukciót követő 90 napon belül be kell vezetnie a Budapesti Értéktőzsdére, így a vállalatok a tőkepiaci jelenlét előnyeivel is megismerkedhetnek, valamint elsajátíthatják a tőzsdei bevezetés gyakorlatát. A vállalatok és kötvényeik hitelminősítése, valamint tőzsdei jelenlét növeli a befektetői bizalmat erősítő transzparenciát, illetve megnyitja a lehetőséget a külföldi befektetők magasabb arányú bevonására is.

Hogyan lehet csatlakozni a programhoz?

Az NKP esetében a jegybank nem alkalmaz sem ágazat, sem pedig vállalatméret szerinti preferenciát: a kötvényprogramban részt vehet minden olyan hazai nem pénzügyi vállalat, amelynek mérlegfőösszege a legutóbbi két lezárt auditált üzleti évben meghaladta az 1 milliárd forintot.

Az MNB a honlapján elérhető részletes terméktájékoztatóval és a kötvénykibocsátás folyamatát áttekintő útmutatóval is segíti az NKP iránt érdeklődők tájékozódását.