Közzététel a jelzáloglevelek és fedezetek 2022. március 31-én fennálló értékéről.