Közzététel a jelzáloglevelek és fedezetek 2021. december 31-én fennálló értékéről.