Jelentés a jelzáloglevelek és fedezetek 2021. június 30-án fennálló értékéről