BUX és Egyedi részvénykontraktusok 2020. 11. havi instrumentumának lejáratkori elszámolóárai