A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 164/2020. számú határozata az Egyeztető Bizottság ügyrendjének módosításokkal egységes szerkezetben való megállapításáról