Az Est Media Nyrt. Ptk. 3:296. § (5) bekezdés szerinti közzététele