A Tőzsde vezérigazgatójának 307/2019. sz. határozata a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által kibocsátott részvények ISIN kódjának és névértékének módosításáról 2019. szeptember 24-i hatállyal.