Intézményi háttér

A KELER-t 1993-ban alapította a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktőzsde és a Budapesti Árutőzsde értéktári, klíring- és elszámolóházi profillal. Közvetlen partnerei a befektetési szol­gáltatók, brókercégek, bankok és értékpapírt kibocsátó vállalatok. Az elszámolóház a piaci szereplők által megkötött tranzakciók kockázatmentes, gyors és ha­tékony elszámolását végzi. 2009-től a KELER funkcionálisan kettévált, így a központi szerződő fél funkciót ma már a KELER KSZF Zrt. látja el.

A KELER és a KELER KSZF funkciói:

  • A KELER KSZF központi szerződő félként garanciát vállal mind az azonnali, mind a származékos ügyletek teljesítéséért;
  • A KELER elszámolóházként lebonyolítja a Tőzsdén kötött ügyletek teljesítését;
  • A KELER központi értéktárként keletkezteti a Magyarországon kibocsátott értékpapírokat és vezeti a központi értékpapírszámlákat. 

Azonnali ügyletek elszámolása

A részvényszekcióban és a hitelpapír-szekcióban kötött ügyletek (a fix és aukciós ügyletek kivételével) elszámolása együtt, gördülő módon multilaterális nettósítás elve alapján zajlik. Az elszámolási ciklus hossza a részvényszekcióban és a hitelpapír-szekcióban kettő napos (T+2).

Szabványosított határidős és opciós ügyletek elszámolása

A származékos és az áruszekcióban az elszámolás a részvény- és hitelpapír-szekcióhoz hasonlóan nettó módon, gördülőelven történik. A szabványosított tőzsdei származékos ügyletek sajátossága a pozíciókon elért eredmények napi elszámolása.

Az egyedi részvény, valamint az áruszekcióban szereplő legtöbb termék esetében a lejáratkori elszámolás fizikai szál­lí­tás­sal történik. Néhány árutermék, illetve a többi származékos kontraktus esetében a teljesítés módja a készpénzes elszámolás.

A KELER KSZF mint központi szerződő fél

A KELER KSZF látja el - mind az azonnali, mind a származékos piacon - a központi szerződő fél (CCP – Central CounterParty) funkciót. Az azonnali piacon a KELER KSZF a nettósításból eredő pozíciók pénzügyi teljesítését garantálja, a nettósított tranzakciókat kiegyenlítés céljából a KELER részére küldi meg.  A származékos piacon a KELER KSZF esetleges nemteljesítéskor a vevővel szemben eladóként, az ela­dóval szemben vevőként lép fel, így garantálja az általa befogadott ügyleteket.

Klíringtagsági rendszer

A tőzsdei kereskedő cég csak akkor vehet részt az egyes piacok, szekciók tőzsdei kereskedésében, ha az általa lebonyolított ügyletek elszámolása biztosított. Ez két módon lehetséges:

  • A tőzsdei kereskedő cég klíringtaggá válik a KELER KSZF-ben, vagy;
  • a tőzsdei kereskedő cég alklíringtagi szerződés köt egy klíringtaggal.

Klíringtagsági szerződést azok a befektetési szolgáltatók és bankok köthetnek a KELER KSZF-fel, amelyek megfelelnek a KELER KSZF által meghatározott feltételeknek, és folyamatosan biztosítják a klíringtagi garanciaelemeket.

Klíringtagi garanciaelemek

  • Az alapszintű pénzügyi fedezet a KELER KSZF által piaconként meghatározott fix összeg, amelyet az adott piacon kereskedő tagnak folyamatosan fenn kell tartania.
  • Az árkülönbözet a múltbeli ármozgásokat hivatott fedezni a még nyitott pozíciók esetében.
  • Az alapbiztosítékot a még teljesítésbe nem futott pozíciók után számítják ki az egynapi szokásos árelmozdulás mértékében, fix összegben.
  • A kiegészítő pénzügyi fedezet funkciója, hogy a KELER KSZF kezelni tudja (pl. kiugróan magas nyitott pozíció miatt) tagjainak a megemelkedett kockázatát.

Kollektív garanciaelemek az elszámolásban

A TEA (Tőzsdei Elszámolási Alap) az azonnali piac támogatására létrehozott, közös tulajdonú pénzalap. Célja a klíringtagok egymással kötött tőzsdei ügyletei teljesítésének késedelméből, vagy elmaradásából eredő kockázat csökkentése, mint a készfizető kezességvállalás biztosítékául szolgáló óvadék. A TEA hozzájárulás egyben óvadékul szolgál a KELER KSZF-nek a klíringtagokkal szemben fennálló követelései erejéig.

A KGA (Kollektív Garancia Alap) a származékos piac biztonságának növelésére létrehozott közös tulajdonú pénzalap. Célja a határidős és opciós ügyletek elszámolásából származó fizetési kötelezettségek késedelméből vagy elmaradásából eredő veszteség csökkentése mint a készfizető kezességvállalás biztosítékául szolgáló óvadék. A KGA hozzájárulás és a megtérülő összeg egyben óvadékul szolgál a KELER KSZF-nek a klíringtagokkal szemben fennálló követelései erejéig.

További információk: www.keler.hu és www.kelerkszf.hu