Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL részvény

MOL Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név MOL Nyrt.
Szektor kőolaj- és földgázipar
Elérhetőség
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Befektetői kapcsolattartó
Pandi Zoltán
Telefon: +36 1 464 1860
Fax: -
Könyvvizsgáló Ernst and Young Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Szabó Gergely)
Tevékenység Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
MOL 2029 HUF kötvény MOL2029 HU0000359120
MOL 2030 HUF Kötvény MOL2030 HU0000359963
MOL 2031 HUF Kötvény MOL2031 HU0000360383
MOL részvény MOL HU0000153937
Alapvető információk
Ticker MOL
ISINHU0000153937
Bevezetés időpontja1995. nov. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték125 HUF
Bevezetett mennyiség (db)819 424 824
Kapitalizáció (m Ft)2 048 562
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. szept. 26. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 0,5676
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20201 20211
(millió HUF) (millió HUF)
Árbevétel 4 011 022 5 959 307
Üzleti eredmény 67 366 612 885
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -110 528 -42 270
Adózás előtti eredmény -40 657 592 130
Adózott eredmény -15 939 526 135
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 95,02 HUF 302,62 HUF
Befektetett eszközök 4 210 712 4 506 406
Kötelezettségek összesen 3 020 712 3 435 715
Jegyzett tőke 78 249 78 163
Saját tőke 2 486 600 3 058 544
Eszközök összesen 5 507 312 6 494 259
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 24 948 24 291
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 1,21 1,12
Saját tőke arányos hozam -0,01 0,17
Eszközarányos hozam -0 0,08

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2021. jan. - 2021. jún.1 2022. jan. - 2022. jún.1
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 2 539 968 4 433 466
Üzleti eredmény 260 498 595 560
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 15 020 -22 914
Adózás előtti eredmény 278 347 578 159
Adózott eredmény 276 649 490 462
Mérleg főbb adatai 2021. jún. 30. 2022. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 4 177 274 4 806 431
Immateriális javak 375 334 439 088
Tárgyi eszközök 3 167 387 3 633 162
Befektetett pénzügyi eszközök 424 913 734 179
Forgóeszközök 1 727 559 3 484 582
Készletek 601 921 1 032 600
Eszközök összesen 5 904 833 8 291 013
Saját tőke 2 655 447 3 609 004
Jegyzett tőke 78 163 79 008
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 572 486 1 742 108
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 676 900 2 939 901
Források összesen 5 904 833 8 291 013
(1) Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
MOL-Új Európa Alapítvány 10,49 85 955 992
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 10,00 81 942 946
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 10,00 81 942 946
MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-1, MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-2 7,95 65 139 776
OTP Bank Nyrt. 5,17 42 399 807
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), dr. CSÁNYI Sándor (alelnök), MOLNÁR József (GCEO), dr. BACSA György(Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató), JÁRAI Zsigmond, Talal Al AWFI, Dr. MARTONYI János, dr. PARRAGH László, Dr. Anthony RADEV, dr. Martin ROMAN, dr. VILÁGI Oszkár
Vállalatvezetés HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), MOLNÁR József (vezérigazgató), dr. BACSA György (Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató), FASIMON Sándor (ügyvezető igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke), SIMOLA József (Pénzügyi vezérigazgató-helyettes), RATATICS Péter (Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató), Dr. Berislav GASO (Kutatás-termelés ügyvezető igazgató), SZABÓ Gabriel (Csoportszintű Termékelőállítás- és Kereskedelem ügyvezető igazgató), dr. VILÁGI Oszkár (Slovnaft vezérigazgató)
Felügyelőbizottság ÁLDOTT Zoltán (elnök), Dr. DORKOTA Lajos, KADERJÁK Péter, Prof. Dr. LÁNCZI András, Ivan MIKLOS, IZER Norbert, NAGY Márton, Dr. PANDURICS Anett, KIS Bálint, SZABÓ Csaba, TÓTH András, Dr. PUSKÁS Sándor, SERFŐZŐ Kálmán
Megjelenés Hír
2023. márc. 31. 11:30 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2023. márc. 23. 16:18 A MOL Igazgatóságának javaslatai a 2023. évi rendes közgyűlés részére
2023. márc. 23. 16:00 A MOL Igazgatóságának hirdetménye a Társaság éves rendes közgyűlése összehívásáról
2023. márc. 22. 15:20 Az Alteo Nyrt.-ben való többségi befolyásszerzésre irányuló tranzakció zárása
2023. márc. 14. 20:03 Az Alteo Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat eredményének közzététele
2023. márc. 14. 20:03 Result of the mandatory public takeover bid for the shares of Alteo Plc.
2023. márc. 03. 17:10 Az Alteo Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlatban meghatározott versenyhatósági engedélyek iránti kérelmek benyújtása
2023. márc. 01. 11:55 Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy tranzakciója
2023. febr. 28. 11:20 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2023. febr. 23. 17:36 Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója
Megjelenés Jelentés
2022. ápr. 28. 19:09 A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a mai napon honlapján közzétette 2021. évi Konszolidált, Anyavállalati, és Integrált éves jelentését, valamint a GRI adatszolgáltatási táblázatot.
2023. febr. 17. 00:00 Publikálásra került a MOL-csoport 2022. negyedik negyedéves jelentése
2021. ápr. 15. 14:35 Felelős Társaságirányítási Jelentés a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
Megjelenés Alapszabály
2022. dec. 01. 09:40 Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2023. márc. 31. 11:30 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2022. dec. 01. 13:40 A MOL Nyrt. társasági eseményei 2023-ban
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseMOL részvény
Értékpapír kibocsátójaMOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000153937
Kijelzés módja (Ticker)MOL
Értékpapír névértéke125 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)819 424 824
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1995. nov. 28.
Első Kereskedési Nap1995. nov. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 100