Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL részvény

MOL Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név MOL Nyrt.
Szektor kőolaj- és földgázipar
Elérhetőség
1117 Budapest, Dombóvári út 28.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Befektetői kapcsolattartó
Teremi Márton
Telefon: +36-1-464-1860
Fax: -
Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Gábor)
Tevékenység Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
MOL 2029 HUF kötvény MOL2029 HU0000359120
MOL 2030 HUF Kötvény MOL2030 HU0000359963
MOL 2031 HUF Kötvény MOL2031 HU0000360383
MOL részvény MOL HU0000153937
Alapvető információk
Ticker MOL
ISINHU0000153937
Bevezetés időpontja1995. nov. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték125 HUF
Bevezetett mennyiség (db)819 424 824
Kapitalizáció (m Ft)2 454 997
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. szept. 26. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 0,6503
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20211 20221
(millió HUF) (millió HUF)
Árbevétel 5 959 307 9 868 163
Üzleti eredmény 612 885 1 259 112
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -42 270 -74 332
Adózás előtti eredmény 592 130 1 155 294
Adózott eredmény 526 135 912 248
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 302,62 HUF 354,26 HUF
Befektetett eszközök 4 506 406 5 106 476
Kötelezettségek összesen 3 435 715 3 955 563
Jegyzett tőke 78 163 79 013
Saját tőke 3 058 544 4 012 136
Eszközök összesen 6 494 259 7 967 699
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 24 291 24 277
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2021 2022
Eladósodottsági ráta 1,12 0,99
Saját tőke arányos hozam 0,17 0,23
Eszközarányos hozam 0,08 0,11

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december )
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2022. jan. - 2022. jún.1 2023. jan. - 2023. jún.2
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 4 433 466 4 007 364
Üzleti eredmény 595 560 245 862
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -22 914 34 645
Adózás előtti eredmény 578 159 287 417
Adózott eredmény 490 462 245 648
Mérleg főbb adatai 2022. jún. 30. 2023. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 4 806 431 4 982 807
Immateriális javak 439 088 557 455
Tárgyi eszközök 3 633 162 3 707 374
Befektetett pénzügyi eszközök 734 179 707 381
Forgóeszközök 3 484 582 2 357 400
Készletek 1 032 600 796 767
Eszközök összesen 8 291 013 7 340 207
Saját tőke 3 609 004 3 775 156
Jegyzett tőke 79 008 79 183
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 742 108 1 585 151
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 939 901 1 979 900
Források összesen 8 291 013 7 340 207
(1) Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december )
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
MOL-Új Európa Alapítvány 10,49 85 955 992
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 10,00 81 942 946
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 10,00 81 942 946
MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-1, MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-2 7,95 65 139 776
OTP Bank Nyrt. 5,25 43 018 489
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), dr. CSÁNYI Sándor (alelnök), MOLNÁR József (GCEO), dr. BACSA György(Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató), JÁRAI Zsigmond, Talal Al AWFI, Dr. MARTONYI János, dr. PARRAGH László, Dr. Anthony RADEV, dr. Martin ROMAN, dr. VILÁGI Oszkár
Vállalatvezetés HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), MOLNÁR József (vezérigazgató), dr. BACSA György (Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató), SIMOLA József (Pénzügyi vezérigazgató-helyettes), RATATICS Péter (Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke), SZABÓ Gabriel (Csoportszintű Termékelőállítás- és Kereskedelem ügyvezető igazgató), dr. VILÁGI Oszkár (Slovnaft vezérigazgató), LABANCZ Péter (Ipari és Társasági Szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgató), Lana FAUST KRIZAN (Humán Erőforrás Igazgató), Marek SENKOVIC (Slovnaft vezérigazgató és Downstream Ügyvezető Igazgató), MARTON Zsombor (Ügyvezető Igazgató, Kutatás és Termelés Divízió)
Felügyelőbizottság ÁLDOTT Zoltán (elnök), Dr. DORKOTA Lajos, KADERJÁK Péter, Prof. Dr. LÁNCZI András, Ivan MIKLOS, IZER Norbert, Dr. PANDURICS Anett, KIS Bálint, TÓTH András, Dr. PUSKÁS Sándor, SERFŐZŐ Kálmán, BÍRÓ Péter
Megjelenés Hír
2024. ápr. 03. 18:14 Közgyűlési dokumentumok közzététele
2024. márc. 28. 13:58 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2024. márc. 21. 13:23 A MOL Igazgatóságának javaslatai a 2024. évi rendes közgyűlés részére
2024. márc. 21. 12:41 A MOL Igazgatóságának hirdetménye a Társaság Éves Rendes Közgyűlése összehívásáról
2024. márc. 14. 17:52 A Scope Ratings GmbH (“Scope”) közzétette a MOL ’BBB-/Pozitív’ hitelminősítését
2024. márc. 13. 18:45 Az Igazgatóság elfogadta a MOL stratégia frissítését
2024. febr. 29. 10:58 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2024. febr. 16. 00:00 Publikálásra került a MOL-csoport 2023. negyedik negyedéves jelentése
2024. jan. 31. 10:28 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2024. jan. 29. 17:10 Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója
Megjelenés Jelentés
2023. ápr. 27. 18:08 A MOL Nyrt. Éves Jelent és Integrált Éves Jelentés, valamint a GRI Adatszolgáltatási Táblázat publikálása
2024. febr. 16. 00:00 Publikálásra került a MOL-csoport 2023. negyedik negyedéves jelentése
2023. ápr. 27. 15:09 MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
Megjelenés Alapszabály
2023. szept. 15. 16:32 Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2024. márc. 28. 13:58 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2023. nov. 13. 14:44 A MOL Nyrt. társasági eseményei 2024-ben
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseMOL részvény
Értékpapír kibocsátójaMOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000153937
Kijelzés módja (Ticker)MOL
Értékpapír névértéke125 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)819 424 824
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1995. nov. 28.
Első Kereskedési Nap1995. nov. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 100