Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Graphisoft Park SE
Graphisoft Park SE
Graphisoft Park SE részvény

Graphisoft Park SE

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
Rövid név Graphisoft Park SE
Szektor Ingatlan
Elérhetőség
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Telefon: +36-1-815-3400
Fax: +36-1-368-6067
Befektetői kapcsolattartó
Bodócsy Ágnes
Telefon: +36-1-815-3400
Fax: +36-1-815-3401
Könyvvizsgáló BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Tevékenység A Társaság fő tevékenysége a Budapest III. kerületében, közvetlenül a Duna-parton, az egykori Óbudai Gázgyár helyén létesült Graphisoft Park fejlesztése és hasznosítása. A Graphisoft Park teljes területe 18 hektár, melyből eddig 13 hektáron mintegy 83,000 m2 bérbeadható terület, iroda, labor, egyetemi épület és mintegy 2000 gépkocsit befogadó mélygarázs készült el, ezen belül a volt Gázgyár műemléképületeinek felújításával kialakított Aquincum Campus. Ezeket mintegy 80 magyar és multinacionális, elsősorban informatikai, biotechnológiai kutató fejlesztő cég és startup vállalkozás, valamint oktatási intézmény bérli.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Graphisoft Park SE részvény GSPARK HU0000083696
Alapvető információk
Ticker GSPARK
ISINHU0000083696
Bevezetés időpontja2006. aug. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték0,02 EUR
Bevezetett mennyiség (db)10 631 674
Kapitalizáció (m Ft)50 075
P/BV
P/BV* 0,8687
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20171 20181
(ezer EUR) (ezer EUR)
Árbevétel 10 624 12 819
Üzleti eredmény 4 908 16 545
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -902 -1 417
Adózás előtti eredmény 4 006 15 128
Adózott eredmény 4 371 15 083
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 93 HUF 126 HUF
Befektetett eszközök 88 426 241 712
Kötelezettségek összesen 77 872 84 212
Jegyzett tőke 250 250
Saját tőke 26 040 167 545
Eszközök összesen 103 912 251 757
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 26 24
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2017 2018
Eladósodottsági ráta 2,99 0,5
Saját tőke arányos hozam 0,17 0,09
Eszközarányos hozam 0,04 0,06

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, IFRS (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2018. jan. - 2018. jún.1 2019. jan. - 2019. jún.2
(ezer EUR) (ezer EUR)
Értékesítés nettó árbevétele 6 082 7 052
Üzleti eredmény 8 108 10 463
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -527 -636
Adózás előtti eredmény 7 581 9 827
Adózott eredmény 7 540 9 820
Mérleg főbb adatai 2018. jún. 30. 2019. jún. 30.
(ezer EUR) (ezer EUR)
Befektetett eszközök 239 523 246 867
Immateriális javak 2 4
Tárgyi eszközök 239 521 246 863
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 13 947 7 981
Készletek 0 0
Eszközök összesen 253 470 254 848
Saját tőke 163 998 171 886
Jegyzett tőke 250
Hosszú lejáratú kötelezettségek 76 768 73 730
Rövid lejáratú kötelezettségek 12 704 9 232
Források összesen 253 470 254 848
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Nem auditált, konszolidált, IFRS (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Bojár Gábor 23,37 2 485 125
Hold Alapkezelő Zrt. (közkézhányad adat) 14,14 1 504 628
AEGON Magyarország Bef. Alapkezelő Zrt. (melyből 8,01% az AEGON ALFA Származtatott Alap tulajdona; fennmaradó 2,27% a közkézhányadba tartozik) 10,34 1 100 799
B.N.B.A. Holding Zrt. 6,58 700 000
Saját részvény 5,16 549 076
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Megjegyzés: A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. Törvény 3. § (3) pontja szerint számított közkézhányad, azaz a közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes jegyzett tőke össznévértékének több, mint 5%-a a közvetett vagy közvetlen tulajdonában van. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács BOJÁR Gábor elnök, KOCSÁNY János, Dr. KÁLMÁN János, Dr. MARTIN HAJDU György, SZIGETI András, HORNUNG Péter
Vállalatvezetés KOCSÁNY János (vezérigazgató); BODÓCSY Ágnes (gazdasági igazgató)
Megjelenés Hír
2019. nov. 12. 16:05 Egyéb tájékoztatás peres eljárásban halasztásról
2019. nov. 06. 17:36 Negyedéves jelentés 2019 Q3
2019. okt. 31. 09:10 Alaptőke, szavazati jogok
2019. szept. 30. 13:07 Alaptőke, szavazati jogok
2019. szept. 25. 14:19 Egyéb tájékoztatás peres eljárásban halasztásról
2019. aug. 30. 09:15 Alaptőke, szavazati jogok
2019. aug. 07. 17:17 Féléves jelentés 2019 H1
2019. aug. 01. 09:45 Alaptőke, szavazati jogok
2019. júl. 01. 19:45 Tájékoztatás bérleti szerződés kötésekről
2019. jún. 28. 09:00 Alaptőke, szavazati jogok
Megjelenés Jelentés
2019. ápr. 29. 15:30 Graphisoft Park SE 2018. évi éves jelentése (IFRS, konszolidált)
2019. nov. 06. 17:36 Negyedéves jelentés 2019 Q3
2019. ápr. 29. 16:32 Graphisoft Park SE felelős társaságirányítási jelentése
Megjelenés Alapszabály
2019. ápr. 29. 15:42 Alapszabály
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2018. dec. 21. 09:25 Társasági eseménynaptár 2019
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseGraphisoft Park SE részvény
Értékpapír kibocsátójaGraphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000083696
Kijelzés módja (Ticker)GSPARK
Értékpapír névértéke0,02 EUR
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)10 631 674
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2006. aug. 28.
Első Kereskedési Nap2006. aug. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő