Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Graphisoft Park SE
Graphisoft Park SE
Graphisoft Park SE részvény

Graphisoft Park SE

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
Rövid név Graphisoft Park SE
Szektor Ingatlan
Elérhetőség
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Telefon: +36-1-815-3400
Fax: +36-1-368-6067
Befektetői kapcsolattartó
Bodócsy Ágnes
Telefon: +36-1-815-3400
Fax: +36-1-815-3401
Könyvvizsgáló BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Tevékenység A Társaság fő tevékenysége a Budapest III. kerületében, közvetlenül a Duna-parton, az egykori Óbudai Gázgyár helyén létesült Graphisoft Park fejlesztése és hasznosítása. A Graphisoft Park teljes területe 18 hektár, melyből eddig 13 hektáron mintegy 83,000 m2 bérbeadható terület, iroda, labor, egyetemi épület és mintegy 2000 gépkocsit befogadó mélygarázs készült el, ezen belül a volt Gázgyár műemléképületeinek felújításával kialakított Aquincum Campus. Ezeket mintegy 80 magyar és multinacionális, elsősorban informatikai, biotechnológiai kutató fejlesztő cég és startup vállalkozás, valamint oktatási intézmény bérli.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Graphisoft Park SE részvény GSPARK HU0000083696
Alapvető információk
Ticker GSPARK
ISINHU0000083696
Bevezetés időpontja2006. aug. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték0,02 EUR
Bevezetett mennyiség (db)10 631 674
Kapitalizáció (m Ft)38 168
P/BV
P/BV* 0,6203
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(ezer EUR) (ezer EUR)
Árbevétel 12 819 14 249
Üzleti eredmény 16 545 17 609
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -1 417 -1 255
Adózás előtti eredmény 15 128 16 354
Adózott eredmény 15 083 16 330
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 126 HUF HUF
Befektetett eszközök 241 712 248 909
Kötelezettségek összesen 84 212 120 555
Jegyzett tőke 250 250
Saját tőke 167 545 178 670
Eszközök összesen 251 757 299 225
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 24 24
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 0,5 0,67
Saját tőke arányos hozam 0,09 0,09
Eszközarányos hozam 0,06 0,05

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, IFRS (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2019. jan. - 2019. márc.1 2020. jan. - 2020. márc.1
(ezer EUR) (ezer EUR)
Értékesítés nettó árbevétele 3 509 3 771
Üzleti eredmény 7 035 1 522
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -329 -671
Adózás előtti eredmény 6 706 851
Adózott eredmény 6 702 846
Mérleg főbb adatai 2019. márc. 31. 2020. márc. 31.
(ezer EUR) (ezer EUR)
Befektetett eszközök 246 170 247 153
Immateriális javak 4 65
Tárgyi eszközök 246 166 247 088
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 11 355 47 253
Készletek 0 0
Eszközök összesen 257 525 294 406
Saját tőke 173 557 178 474
Jegyzett tőke 250 250
Hosszú lejáratú kötelezettségek 73 961 106 039
Rövid lejáratú kötelezettségek 10 007 9 893
Források összesen 257 525 294 406
(1) Nem auditált, konszolidált, IFRS (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Bojár Gábor 15,85 1 685 125
B.N.B.A. Holding Zrt. 14,11 1 500 000
AEGON Magyarország Bef. Alapkezelő Zrt. (melyből 7,9% az AEGON ALFA Származtatott Alap tulajdona; fennmaradó 2,41% a közkézhányadba tartozik) 10,31 1 094 473
Hold Alapkezelő Zrt. (közkézhányad adat) 8,86 941 432
Saját részvény 5,16 549 076
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Megjegyzés: A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. Törvény 3. § (3) pontja szerint számított közkézhányad, azaz a közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes jegyzett tőke össznévértékének több, mint 5%-a a közvetett vagy közvetlen tulajdonában van. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács BOJÁR Gábor elnök, KOCSÁNY János, Dr. KÁLMÁN János, Dr. MARTIN HAJDU György, SZIGETI András, HORNUNG Péter
Vállalatvezetés KOCSÁNY János (vezérigazgató); BODÓCSY Ágnes (gazdasági igazgató)
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseGraphisoft Park SE részvény
Értékpapír kibocsátójaGraphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000083696
Kijelzés módja (Ticker)GSPARK
Értékpapír névértéke0,02 EUR
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)10 631 674
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2006. aug. 28.
Első Kereskedési Nap2006. aug. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő