Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Budapesti Ingatlan Nyrt.
Budapesti Ingatlan Nyrt.
BIF részvény

Budapesti Ingatlan Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
Rövid név Budapesti Ingatlan Nyrt.
Szektor Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság
Elérhetőség
1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Befektetői kapcsolattartó
dr. Sóvári Botond
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Könyvvizsgáló INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna)
Tevékenység A Budapesti Ingatlan Nyrt. jogelődje, a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft. 1994. január 1-jén kezdte meg működését. Az alapító 1994 és 1995 folyamán több lépésben összesen 13 ingatlant apportált a társaságba, majd ezt követően döntött a cég részvénytársasággá történő átalakításáról, melyre 1995. január 31-vel került sor. A társaság ingatlanportfoliójába jelenleg 11 épület/épületegyüttes, illetve Budapesten a III. kerületben több építési telek tartozik. A Társaság ingatlanjai Budapesten találhatók, jelentős részük a belvárosban, illetve a tágabb értelemben vett iroda negyedekben. A kedvező adottságokkal rendelkező ingatlanok hasznosításukat tekintve főként irodaházak, de található közöttük parkolóház és szálloda is. A Budapesti Ingatlan Nyrt. 2018. december 31-től a 2011. évi CII. törvény alapján szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) nyilvántartásba vett társaság, mely a külföldi jogrendszerekből ismert REIT-ek magyarországi megfelelője.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
BIF részvény BIF HU0000167986
Alapvető információk
Ticker BIF
ISINHU0000167986
Bevezetés időpontja1998. febr. 16.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték10 HUF
Bevezetett mennyiség (db)287 024 440
Kapitalizáció (m Ft)75 487
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2007. szept. 17. S (1 : 10)
2019. jún. 11. S (1 : 10)
P/BV
P/BV* 1,9484
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 3 792 057 5 288 254
Üzleti eredmény 8 551 402 2 480 486
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -254 797 -190 474
Adózás előtti eredmény 8 296 605 2 290 012
Adózott eredmény 8 280 576 2 275 882
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 100 HUF 10 HUF
Befektetett eszközök 40 798 251 42 695 504
Kötelezettségek összesen 11 957 079 18 821 891
Jegyzett tőke 2 870 244 2 870 244
Saját tőke 41 451 550 41 158 588
Eszközök összesen 53 408 629 59 980 479
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 39 43
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 0,29 0,46
Saját tőke arányos hozam 0,2 0,06
Eszközarányos hozam 0,16 0,04

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2019. jan. - 2019. jún.1 2020. jan. - 2020. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 2 662 320 2 761 494
Üzleti eredmény 1 222 475 1 841 187
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -95 860 -35 154
Adózás előtti eredmény 1 126 615 1 806 033
Adózott eredmény 1 110 009 1 799 490
Mérleg főbb adatai 2019. jún. 30. 2020. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 40 961 146 47 937 655
Immateriális javak 478
Tárgyi eszközök 40 960 718 47 937 177
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 10 552 750 12 462 372
Készletek 3 222 159 1 566 161
Eszközök összesen 51 513 896 60 400 027
Saját tőke 39 992 715 38 742 164
Jegyzett tőke 2 870 244 2 870 244
Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 813 967 18 549 560
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 707 214 3 108 304
Források összesen 51 513 896 60 400 027
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
PIÓ-21 Kft. (amelyből 0,38% közvetett részesedés a Kft. leányvállalatán, a BFIN Asset Management AG-n keresztül) 64,40 184 847 220
Saját részvény 12,31 35 340 000
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Megjegyzés: A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. Törvény 3. § (3) pontja szerint számított közkézhányad, azaz a közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes jegyzett tőke össznévértékének több, mint 5%-a a közvetett vagy közvetlen tulajdonában van. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács Dr. UNGÁR Anna (Igazgatótanács elnöke), BERECZ Kristóf (Igazgatótanács alelnöke, Vezérigazgató), TZVETKOV Julian (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Dr. HÁRSHEGYI Frigyes (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), VASZILY Miklós (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja)
Vállalatvezetés BERECZ Kristóf (Vezérigazgató), HRABOVSZKI Róbert (gazdasági vezérigazgató-helyettes)
Megjelenés Jelentés
2020. ápr. 29. 13:53 A Budapesti Ingatlan Nyrt. elkészítette 2019. évi éves jelentését. Az éves jelentés megtekinthető a Társaság Budapest, III. ker. Polgár u. 8-10. sz. alatti székhelyén, illetve a www.bet.hu, a www.bif.hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu honlapokon.
2020. aug. 28. 13:00 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2020. Féléves Jelentés
2020. ápr. 29. 13:37 Felelős társaságirányítási jelentés
Megjelenés Alapszabály
2019. máj. 14. 09:57 A Budapesti Ingatlan Nyrt. hatályos Alapszabálya
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2021. márc. 31. 08:53 Szavazati jogok és alaptőke havi bejelentése
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2020. dec. 21. 15:51 Társasági eseménynaptár
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseBIF részvény
Értékpapír kibocsátójaBudapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000167986
Kijelzés módja (Ticker)BIF
Értékpapír névértéke10 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)287 024 440
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1998. febr. 16.
Első Kereskedési Nap1998. febr. 16.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 163