Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Richter Gedeon Nyrt.
Gedeon Richter Plc.
Richter Gedeon részvény

Richter Gedeon Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
Rövid név Richter Gedeon Nyrt.
Szektor Gyógyszeripar
Elérhetőség
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Telefon: +36-1-431-4027
Fax: -
Befektetői kapcsolattartó
Ördög Katalin
Telefon: +36-1-431-5680
Fax: +36-1-261-2158
Könyvvizsgáló Deloitte Zrt.
Tevékenység Az 1901-ben Richter Gedeon által alapított üzem 1923-ban alakult gazdasági társasággá, 1997 óta a legnagyobb hazai gyógyszergyártó. Fő tevékenysége gyógyszerhatóanyagok és generikus gyógyszerkészítmények gyártása és forgalmazása. A Richter mára kelet-közép-európai regionális multinacionális társasággá nőtt. A régióban egyedülálló, öt világrészre kiterjedő piachálózattal rendelkezik, termékei így a világ csaknem száz országába eljutnak. A magyar cégek közül egyedülálló érdekeltségi piachálózata felöleli az Európai Unió országait, az Amerikai Egyesült Államokat, a FÁK tagállamait és Japánt, valamint a keleti térséget. Kiterjedt marketing és disztribúciós hálózatot működtet Magyarországon, a Független Államok Közössége országaiban és Kelet-Európában.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
RICHTER 2031 HUF Kötvény RICHTER31 HU0000360441
Richter Gedeon részvény RICHTER HU0000123096
Alapvető információk
Ticker RICHTER
ISINHU0000123096
Bevezetés időpontja1994. nov. 09.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)186 374 860
Kapitalizáció (m Ft)1 554 366
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2013. júl. 11. S (1 : 10)
P/BV
P/BV* 1,4045
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20201 20211
(millió HUF) (millió HUF)
Árbevétel 566 776 630 595
Üzleti eredmény 115 089 135 832
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -825 7 633
Adózás előtti eredmény 115 164 146 575
Adózott eredmény 106 052 141 180
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 225 HUF 225 HUF
Befektetett eszközök 499 071 732 660
Kötelezettségek összesen 134 650 222 260
Jegyzett tőke 18 638 18 638
Saját tőke 813 939 923 022
Eszközök összesen 948 589 1 145 282
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 12 842 12 262
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 0,17 0,24
Saját tőke arányos hozam 0,13 0,15
Eszközarányos hozam 0,11 0,12

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2021. jan. - 2021. szept.1 2022. jan. - 2022. szept.1
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 454 321 578 787
Üzleti eredmény 93 934 154 295
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 1 806 51 310
Adózás előtti eredmény 98 159 209 404
Adózott eredmény 94 121 197 257
Mérleg főbb adatai 2021. szept. 30. 2022. szept. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 695 407 782 883
Immateriális javak 256 482 254 470
Tárgyi eszközök 263 236 314 677
Befektetett pénzügyi eszközök 164 868 196 798
Forgóeszközök 418 352 602 150
Készletek 127 765 170 215
Eszközök összesen 1 113 759 1 385 033
Saját tőke 871 406 1 106 697
Jegyzett tőke 18 638 18 638
Hosszú lejáratú kötelezettségek 94 178 107 334
Rövid lejáratú kötelezettségek 148 175 171 002
Források összesen 1 113 759 1 385 033
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 10,00 18 637 486
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 10,00 18 637 486
Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány 5,25 9 777 658
FMR LLC 5,07 9 457 941
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság BOGSCH Erik (tanácsadó), ORBÁN Gábor (vezérigazgató), LANTOS Csaba, Dr. PINTÉRNÉ dr. HARDY Ilona, Prof. Dr. VIZI E. Szilveszter, Dr. PANDURICS Anett, SZÉCSÉNYI Bálint, Dr. CSERHÁTI Péter, Dr. ÁCS Nándor, Dr. SZABÓ László, DÁVID Ilona, HAMECZ István
Vállalatvezetés ORBÁN Gábor (vezérigazgató), Dr. GREINER István (kutatási igazgató), HORVÁTH Tibor (kereskedelmi igazgató), ERDEI Katalin (emberierőforrás igazgató), SZOLYÁK Tamás (Global Regulatory Science and Portfolio Managment igazgató), SZÉNÁSI Attila (gyógyszergyártási igazgató)
Felügyelőbizottság Dr. CHIKÁN Attila (elnök), Dr. BEDROS Jonathán Róbert, Dr. PAVLIK Lívia, Dr. MATOS Zoltán, Dr. GÁL Krisztina, MÜLLER Péter
Megjelenés Hír
2022. nov. 29. 13:54 Saját részvény tranzakció
2022. nov. 25. 14:47 Egyéb tájékoztatás
2022. nov. 14. 17:40 Személyi változások a Richter Gedeon Nyrt. Ügyvezetőségében (II.)
2022. nov. 14. 17:35 Személyi változás a Richter Gedeon Nyrt. Ügyvezetőségében (I.)
2022. nov. 08. 09:46 Rendkívüli tájékoztatás
2022. nov. 08. 00:01 Richter - 2022. I-III. negyedévi időközi vezetőségi beszámoló
2022. nov. 02. 15:19 A Társaság alaptőkéjének összetétele és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. október 31. napján.
2022. okt. 25. 07:58 A Richter bejelenti, hogy törzskönyvezés iránti II-es típusú változtatási kérelem került benyújtásra az Európai Gyógyszerügynökséghez a RYEQO® készítményre endometriózis kezelésére vonatkozóan
2022. okt. 21. 08:00 A Richter eladja a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzletágát
2022. szept. 30. 11:47 A Társaság alaptőkéjének összetétele és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. szeptember 30. napján.
Megjelenés Jelentés
2022. ápr. 13. 18:17 2022. április 12. napján a Richter Gedeon Nyrt. éves rendes közgyűlése által elfogadott éves jelentés
2022. aug. 03. 00:01 Rendkívüli tájékoztatás - 2022 I. félévi tőzsdei jelentés
2022. ápr. 13. 18:26 Richter Gedeon Nyrt. 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Alapszabály
2014. júl. 18. 12:08 Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2022. nov. 02. 15:19 A Társaság alaptőkéjének összetétele és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. október 31. napján.
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2021. dec. 16. 10:39 Társasági eseménynaptár 2022
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseRichter Gedeon részvény
Értékpapír kibocsátójaRichter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000123096
Kijelzés módja (Ticker)RICHTER
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)186 374 860
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1994. nov. 09.
Első Kereskedési Nap1994. nov. 09.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 330