Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
OXO Technologies Holding Nyrt.
OXO Technologies Holding Plc.
OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény

OXO Technologies Holding Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név OXO Technologies Holding Nyrt.
Szektor Pénzügy FI4
Elérhetőség
1027 Budapest, Ganz utca 12-14.
Telefon: +36-1-209-3094
Fax: -
Befektetői kapcsolattartó
Bojtor Tamás
Telefon: +36-30-713-1373
Fax: -
Könyvvizsgáló TRUSTED ADVISER Kft. (képviseli: Szovics Zsolt)
Tevékenység Az OXO Technologies Holding fő tevékenysége a hazai és régiós innovatív, technológiai társaságokba történő befektetés, a társaságok növekedésének támogatása tőke- és egyéb kapcsolódó tulajdonosi finanszírozással, illetve a növekedést elősegítő szolgáltatások nyújtásával, majd az elért nyereségből osztalékjövedelem, illetve a részesedések értékesítésén keresztül történő árfolyamnyereség realizálása. Feltörekvő technológiai vállalkozásokból álló portfólióját a cégcsoport 2015 óta építette ki, mely portfólió cégek holdingba szervezve érettségi fázis és iparág szerint is diverzifikált, így kezelhető mértékű kockázatokat jelenítenek meg. Az OXO Technologies Holding növekedési és érettebb kivásárlási fázisokban folytatja befektetési és akvizíciós tevékenységét, a korai fázisú befektetéseket az OXO Labs Kft. végzi, amely az OXO Technologies Holding 100 százalékos leányvállalata. Az OXO Technologies Holding tulajdonosi köre a cégcsoport alapítóiból, illetve a hozzájuk csatlakozó magán- és intézményi befektetőkből áll. Az Igazgatóság tagjai a cégcsoport mintegy fél évtizedes befektetési tevékenységében résztvevő magánbefektetők, akik a saját szakterületükön egyedülálló piaci tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel, illetve befektetési gyakorlattal rendelkeznek.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény OXOTECH HU0000203492
Alapvető információk
Ticker OXOTECH
ISINHU0000203492
Bevezetés időpontja2021. márc. 19.
Kereskedés pénznemeEUR
Névérték2 EUR
Bevezetett mennyiség (db)1 985 681
Kapitalizáció (m Ft)5 084
P/BV
P/BV* 0,857
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

auditált, nem konszolidált, Magyar számviteli szabvány (Üzleti év: január 1 - december 31)
20211 20221
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 17 705 88 424
Üzleti eredmény -247 743 -316 305
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -132 944 579 189
Adózás előtti eredmény -380 687 262 884
Adózott eredmény -380 829 262 884
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 3 399 938 4 379 166
Kötelezettségek összesen 9 013 25 275
Jegyzett tőke 1 686 964 1 873 050
Saját tőke 4 433 077 5 436 084
Eszközök összesen 4 464 113 5 483 067
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 0 4
(1) auditált, nem konszolidált, Magyar számviteli szabvány (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2021 2022
Eladósodottsági ráta 0 0
Saját tőke arányos hozam -0,09 0,05
Eszközarányos hozam -0,09 0,05

Évközi jelentések pénzügyi adatai

nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2022. jan. - 2022. jún.1 2023. jan. - 2023. jún.2
(ezer HUF) (ezer EUR)
Értékesítés nettó árbevétele 4 536 187
Üzleti eredmény -281 578 1 020
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 488 979 489
Adózás előtti eredmény 207 401 1 016
Adózott eredmény 207 401 977
Mérleg főbb adatai 2022. jún. 30. 2023. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer EUR)
Befektetett eszközök 3 919 490 13 689
Immateriális javak 46 389
Tárgyi eszközök 80
Befektetett pénzügyi eszközök 3 873 021 13 681
Forgóeszközök 1 496 508 2 393
Készletek 0 0
Eszközök összesen 5 421 568 16 082
Saját tőke 5 383 123 15 066
Jegyzett tőke 1 873 050 3 746
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
Rövid lejáratú kötelezettségek 20 474 1 016
Források összesen 5 421 568 16 082
(1) nem auditált, nem konszolidált, Magyar számviteli szabvány (Üzleti év: január 1 - június 30)
(2) nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
OXO Personal Holding Kft. (dr. Oszkó Péter 100%-os tulajdonos) 17,21 341 737
Docler Holding S.á.r.l 13,09 260 000
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap 9,74 193 392
BPP Beteiligungs- und Beratungs-GmbH 8,55 169 786
X Zrt. 6,73 133 709
B-FOURTEEN Befektető Kft. 4,75 94 388
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság dr. Oszkó Péter (elnök), Bóbics Kornél, Domonkos András, Farkas Péter, dr. Polgár András László, Freész Gergely, Apró Anna Ágnes, dr. Héjja Róbert István, dr. Rátay Balázs, Ujlaky Gábor, Siliga Valéria, Gayer Attila, Szabó András
Vállalatvezetés Bojtor Tamás
Felügyelőbizottság dr. Gere Dávid (elnök), Pető Zsuzsanna, Kőrösi Krisztián, Tímár László
Megjelenés Hír
2024. febr. 29. 13:16 Tájékoztatás a szavazati jogokról és az alaptőke nagyságáról
2024. febr. 28. 13:07 Tájékoztatás küszöbátlépés megvalósulásáról
2024. febr. 22. 18:15 Az OXO Technologies Holding Nyrt. közleménye új részvények tőzsdei bevezetéséről, valamint igazgatósági tag lemondásáról
2024. febr. 22. 16:08 A Piacműködtető 8/Xtend/2024. sz. határozata az OXO Technologies Holding Nyrt. alaptőke-emelésből származó részvényeinek Xtend piaci regisztrációjáról.
2024. jan. 31. 11:00 Tájékoztatás a szavazati jogokról és az alaptőke nagyságáról
2024. jan. 29. 14:38 Az OXO Technologies Holding Nyrt. hatályos alapszabálya.
2024. jan. 29. 14:36 Tájékoztatás cégbejegyzéséről
2024. jan. 29. 14:36 Az OXO Technologies Holding Nyrt. közzététele az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról tőkeemelést követően
2024. jan. 16. 13:06 Az OXO Technologies Holding Nyrt. közleménye a 2024.01.15-ei közgyűlésről
2024. jan. 04. 10:50 Az OXO Technologies Holding Nyrt. közleménye közgyűlésről.
Megjelenés Jelentés
2023. ápr. 27. 12:10 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2022. évi jelentése
2023. szept. 04. 15:53 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2023. I. féléves jelentése
2023. ápr. 27. 11:48 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Alapszabály
2024. jan. 29. 14:38 Az OXO Technologies Holding Nyrt. hatályos alapszabálya.
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2024. febr. 29. 13:16 Tájékoztatás a szavazati jogokról és az alaptőke nagyságáról
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseOXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír kibocsátójaOXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000203492
Kijelzés módja (Ticker)OXOTECH
Értékpapír névértéke2 EUR
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)1 985 681
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2021. márc. 19.
Első Kereskedési Nap2021. szept. 09.
Kötésegység
Kereskedés pénznemeEUR
Kereskedési idő
Bevezetési Ár3 650
Kibocsátás napja2020. jan. 14.