Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
CyBERG Corp. Nyrt.
CyBERG Corp. Plc.
CyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészvény

CyBERG Corp. Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név CyBERG Corp. Nyrt.
Szektor Információ technológia és Fejlesztés
Elérhetőség
1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. fszt. 1.
Telefon: +36 30 331 4404
Fax: -
Befektetői kapcsolattartó
Kiss Gábor
Telefon: +36 20 332 4200
Fax: -
Könyvvizsgáló MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Ernst Gábor)
Tevékenység A 2015-ben alapított CyBERG a 3FA (Food For Free Anywhere) digitális közösségi ösztönző és értékesítő platform fejlesztője. Az általa létrehozni tervezett, valós fizikai pontokra épülő infrastruktúra, a ma ismerteknél jobb minőségű, tisztább, és magasabb konverziót biztosító, digitális ügyféladatbázist (clean data) eredményez. A fizikai-digitális hibrid modell a vállalat saját rendszergasztronómiai egységein (KAJAHU éttermek), és harmadik fél tulajdonában álló nemzetközi franchise láncokon keresztül épül fel.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
CyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészvény CYBERG HU0000160122
Alapvető információk
Ticker CYBERG
ISINHU0000160122
Bevezetés időpontja2018. okt. 19.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)3 205 888
Kapitalizáció (m Ft)7 374
P/BV
P/BV* 17,4643
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

auditált, nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20191 20201
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 248 991 290 157
Üzleti eredmény -261 942 20 889
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 1 523 -23 519
Adózás előtti eredmény -260 419 -2 630
Adózott eredmény -260 419 -3 213
Befektetett eszközök 400 880 912 828
Kötelezettségek összesen 329 150 1 166 548
Jegyzett tőke 298 389 320 589
Saját tőke 328 777 502 785
Eszközök összesen 664 261 1 694 926
(1) auditált, nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2019 2020
Eladósodottsági ráta 1 2,32
Saját tőke arányos hozam -0,79 -0,01
Eszközarányos hozam -0,39 -0

Évközi jelentések pénzügyi adatai

nem auditált, nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2020. jan. - 2020. jún.1 2021. jan. - 2021. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 32 204 2 959
Üzleti eredmény -154 828 -104 806
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -2 757 24 253
Adózás előtti eredmény -157 828 -80 553
Adózott eredmény -157 585 -80 553
Mérleg főbb adatai 2020. jún. 30. 2021. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 821 848 1 298 056
Immateriális javak 185 761 675 723
Tárgyi eszközök 137 611 123 858
Befektetett pénzügyi eszközök 498 475 498 475
Forgóeszközök 229 448 325 089
Készletek 3 240 936
Eszközök összesen 1 057 326 1 633 193
Saját tőke 570 792 422 232
Jegyzett tőke 320 589 320 589
Hosszú lejáratú kötelezettségek 49 500 490 000
Rövid lejáratú kötelezettségek 429 274 677 479
Források összesen 1 057 326 1 633 193
(1) nem auditált, nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Inverse Capital Partners Kft. 30,19 968 016
Inbetwien Capital Kft. 24,72 792 679
Kiss Konrád 6,92 222 000
OTP Alapkezelő Zrt. (amelyből 3,62% az OTP Klímaváltozás Alap, 3,18% az OTP Abszolút H. Nyv. Alap birtokában van) 6,80 218 053
FINOALLAFINE SRL. 5,79 185 673
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács RÓZSA Balázs (elnök), SZABÓ Erik Zoltán, TIBOR Dávid, SZŐNYI András János, KISS Konrád, NYÚL Sándor, Christopher MATTHEISEN, Dr. Révainé Dr. FÖLDES Andrea
Vállalatvezetés Rózsa Balázs (vezérigazgató), Szabó Erik Zoltán (vezérigazgató-helyettes), Kiss Konrád (IT igazgató)
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseCyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír kibocsátójaCyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000160122
Kijelzés módja (Ticker)CYBERG
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)3 205 888
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2018. okt. 19.
Első Kereskedési Nap2019. jan. 10.
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 800
Kibocsátás napja2018. máj. 23.