Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
Budapesti Ingatlan Nyrt.
Budapesti Ingatlan Nyrt.
BIF részvény

Budapesti Ingatlan Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
Rövid név Budapesti Ingatlan Nyrt.
Szektor Ingatlan
Elérhetőség
1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Befektetői kapcsolattartó
dr. Sóvári Botond
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Könyvvizsgáló INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna)
Tevékenység A Budapesti Ingatlan Nyrt. jogelődje, a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft. 1994. január 1-jén kezdte meg működését. Az alapító 1994 és 1995 folyamán több lépésben összesen 13 ingatlant apportált a társaságba, majd ezt követően döntött a cég részvénytársasággá történő átalakításáról, melyre 1995. január 31-vel került sor. A társaság ingatlanportfoliójába jelenleg 12 épület, illetve Budapesten a III. kerületben számos építési telek tartozik. Az épületek többsége Budapesten található, jelentős részük a belvárosban, illetve a tágabb értelemben vett iroda negyedekben. A kedvező adottságokkal rendelkező ingatlanok hasznosításukat tekintve főként irodaházak, de található közöttük parkolóház és kastélyszálló is.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
BIF részvény BIF HU0000088760
Alapvető információk
Ticker BIF
ISINHU0000088760
Bevezetés időpontja1998. febr. 16.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)25 832 200
Kapitalizáció (m Ft)52 181
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2007. szept. 17. S (1 : 10)
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20171
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 2 754 918 3 805 550
Üzleti eredmény 1 501 823 12 695 600
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -67 512 -103 048
Adózás előtti eredmény 1 434 311 12 592 551
Adózott eredmény 1 405 734 12 926 468
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 94 HUF
Befektetett eszközök 13 445 727 32 395 516
Kötelezettségek összesen 3 861 515 10 481 903
Jegyzett tőke 2 583 220 2 583 220
Saját tőke 15 500 121 25 775 098
Eszközök összesen 19 361 636 36 257 001
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 46 24
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta 0,25 0,41
Saját tőke arányos hozam 0,09 0,5
Eszközarányos hozam 0,07 0,36

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2016. jan. - 2016. jún.1 2017. jan. - 2017. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 1 307 965 1 127 202
Üzleti eredmény 131 170 447 437
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -73 890 -23 327
Adózás előtti eredmény 57 280 424 110
Adózott eredmény 69 713 325 033
Mérleg főbb adatai 2016. jún. 30. 2017. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 14 382 095 14 107 926
Immateriális javak 0 0
Tárgyi eszközök 14 382 095 14 107 926
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 4 570 913 6 102 091
Készletek 2 460 654 1 831 086
Eszközök összesen 18 953 008 20 210 017
Saját tőke 14 164 100 15 825 154
Jegyzett tőke 2 583 220 2 583 220
Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 881 130 627 537
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 907 778 3 757 325
Források összesen 18 853 008 20 210 017
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
PIÓ-21 Kft. 66,57 17 195 696
Saját részvény 17,28 4 464 000
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatótanács Dr. UNGÁR Anna (Igazgatótanács elnöke), BERECZ Kristóf (Igazgatótanács alelnöke), TZVETKOV Julian (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Dr. HÁRSHEGYI Frigyes (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), VASZILY Miklós (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja)
Vállalatvezetés SAJGÁL Gábor (vezérigazgató), HRABOVSZKI Róbert (gazdasági vezérigazgató-helyettes)
Megjelenés Hír
2018. szept. 25. 12:00 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2018. Féléves Jelentés kiegészítése
2018. szept. 20. 17:17 Rendkívüli tájékoztatás tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséről.
2018. szept. 20. 13:22 A Budapesti Ingatlan Nyrt. hatályos Alapszabálya
2018. szept. 17. 17:16 Rendkívüli tájékoztatás bérleti szerződés megkötéséről
2018. szept. 11. 15:41 A Tőzsde vezérigazgatója 266/2018. sz. határozatával a 2018. szeptember 11-i Tőzsdenapon 16 óra 00 perctől visszaállítja a BIF törzsrészvények tőzsdei kereskedését.
2018. szept. 11. 15:00 Rendkívüli tájékoztatás, vezetői ügylet bejelentése
2018. szept. 11. 14:20 Tájékoztatás a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő felemeléséről.
2018. szept. 11. 09:00 A Tőzsde vezérigazgatójának 263/2018. számú határozata a BIF törzsrészvények tőzsdei kereskedésének a 2018. szeptember 11-i Tőzsdenapon 8 óra 25 perctől a 2018. szeptember 11-i Tőzsdenap végéig történő felfüggesztéséről
2018. aug. 31. 08:15 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (2018.08.31.)
2018. júl. 31. 09:50 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (2018.07.31.)
Megjelenés Jelentés
2018. ápr. 26. 16:07 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló törvény alapján elkészítette 2017. évi éves jelentését. Az éves jelentés megtekinthető a Társaság Budapest, III. ker. Polgár u. 8-10. sz. alatti székhelyén, illetve a www.bet.hu, a www.bif.hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu honlapokon.
2018. szept. 25. 12:00 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2018. Féléves Jelentés kiegészítése
2008. szept. 02. 16:46 Féléves jelentéshez csatolt RS3/2 adatlap javítása
Megjelenés Alapszabály
2018. szept. 20. 13:22 A Budapesti Ingatlan Nyrt. hatályos Alapszabálya
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
Értékpapír megnevezéseBIF részvény
Értékpapír kibocsátójaBudapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000088760
Kijelzés módja (Ticker)BIF
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)25 832 200
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1998. febr. 16.
Első Kereskedési Nap1998. febr. 16.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 163