Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
Budapesti Ingatlan Nyrt.
Budapesti Ingatlan Nyrt.
BIF részvény

Budapesti Ingatlan Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
Rövid név Budapesti Ingatlan Nyrt.
Szektor Ingatlan
Elérhetőség
1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Befektetői kapcsolattartó
dr. Sóvári Botond
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Könyvvizsgáló INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna)
Tevékenység A Budapesti Ingatlan Nyrt. jogelődje, a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft. 1994. január 1-jén kezdte meg működését. Az alapító 1994 és 1995 folyamán több lépésben összesen 13 ingatlant apportált a társaságba, majd ezt követően döntött a cég részvénytársasággá történő átalakításáról, melyre 1995. január 31-vel került sor. A társaság ingatlanportfoliójába jelenleg 11 épület, illetve Budapesten a III. kerületben számos építési telek tartozik. Az épületek többsége Budapesten található, jelentős részük a belvárosban, illetve a tágabb értelemben vett iroda negyedekben. A kedvező adottságokkal rendelkező ingatlanok hasznosításukat tekintve főként irodaházak, de található közöttük parkolóház és kastélyszálló is.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
BIF részvény BIF HU0000088760
Alapvető információk
Ticker BIF
ISINHU0000088760
Bevezetés időpontja1998. febr. 16.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)25 832 200
Kapitalizáció (m Ft)46 498
Fontosabb társasági események
Éves rendes közgyűlés 2017. máj. 12.
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2007. szept. 17. S (1 : 10)
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20151 20161
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 2 901 730 2 754 918
Üzleti eredmény 238 234 1 501 823
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -141 936 -67 512
Adózás előtti eredmény 96 299 1 434 311
Adózott eredmény 59 195 1 405 734
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 14 390 711 13 445 727
Kötelezettségek összesen 4 430 461 3 861 515
Jegyzett tőke 2 583 220 2 583 220
Saját tőke 14 143 387 15 500 121
Eszközök összesen 18 573 847 19 361 636
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 24 46
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2015 2016
Eladósodottsági ráta 0,31 0,25
Saját tőke arányos hozam 0 0,09
Eszközarányos hozam 0 0,07

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2016. jan. - 2016. jún.1 2017. jan. - 2017. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 1 307 965 1 127 202
Üzleti eredmény 131 170 447 437
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -73 890 -23 327
Adózás előtti eredmény 57 280 424 110
Adózott eredmény 69 713 325 033
Mérleg főbb adatai 2016. jún. 30. 2017. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 14 382 095 14 107 926
Immateriális javak 0 0
Tárgyi eszközök 14 382 095 14 107 926
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 4 570 913 6 102 091
Készletek 2 460 654 1 831 086
Eszközök összesen 18 953 008 20 210 017
Saját tőke 14 164 100 15 825 154
Jegyzett tőke 2 583 220 2 583 220
Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 881 130 627 537
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 907 778 3 757 325
Források összesen 18 853 008 20 210 017
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
PIÓ-21 Kft. 45,26 11 691 807
BFIN ASSET MANAGEMENT AG (a PIÓ-21 Kft. 100%-os tulajdonában áll) 26,29 6 792 915
Saját részvény 18,83 4 864 000
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatótanács Dr. UNGÁR Anna (Igazgatótanács elnöke), BERECZ Kristóf (Igazgatótanács alelnöke), TZVETKOV Julian (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Dr. HÁRSHEGYI Frigyes (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), VASZILY Miklós (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja)
Vállalatvezetés SAJGÁL Gábor (vezérigazgató)
Megjelenés Hír
2018. febr. 02. 17:17 Rendkívüli tájékoztatás, tulajdonosi bejelentés, szavazati jog mértéke megváltozásának közzététele.
2018. jan. 31. 11:21 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (2018.01.31.)
2018. jan. 02. 10:32 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (2017.12.31.)
2017. dec. 22. 12:33 Új vezető tisztségviselő megválasztása
2017. dec. 22. 12:20 A Budapesti Ingatlan Nyrt. közgyűlési jegyzőkönyve
2017. dec. 22. 11:36 A Budapesti Ingatlan Nyrt. 2017. december 22-én megtartott rendkívüli közgyűlésén született határozatok.
2017. dec. 01. 17:26 Közgyűlési előterjesztés és határozati javaslatok
2017. dec. 01. 17:22 Bejelentés ingatlan tranzakció sikeres lezárásáról
2017. nov. 30. 10:14 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (2017.11.30.)
2017. nov. 27. 17:38 A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 8.000.000.000 forint összegű forint alapú beruházási hitelt nyújt a Budapesti Ingatlan Nyrt. részére.
Megjelenés Jelentés
2017. máj. 12. 14:33 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló törvény alapján elkészítette 2016. évi éves jelentését. Az éves jelentés megtekinthető a Társaság Budapest, III. ker. Polgár u. 8-10. sz. alatti székhelyén, illetve a www.bet.hu, a www.bif.hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu honlapokon.
2017. szept. 22. 17:15 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. a 2017. szeptember 13-án közzétett féléves jelentéséhez csatolja az annak a 2017. szeptember 21-én közzétett kiegészítését is.
2008. szept. 02. 16:46 Féléves jelentéshez csatolt RS3/2 adatlap javítása
Megjelenés Alapszabály
2017. aug. 22. 16:49 A Budapesti Ingatlan Nyrt. hatályos Alapszabálya
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
Értékpapír megnevezéseBIF részvény
Értékpapír kibocsátójaBudapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000088760
Kijelzés módja (Ticker)BIF
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)25 832 200
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1998. febr. 16.
Első Kereskedési Nap1998. febr. 16.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 163