Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
AKKO Invest Nyrt.
AKKO Invest Plc.
AKKO Invest részvény

AKKO Invest Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név AKKO Invest Nyrt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.
Telefon: +36-70-328-4738
Fax: -
Befektetői kapcsolattartó
Hofmeister Beatrix
Telefon: +36-70-328-4738
Fax: -
Könyvvizsgáló UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (Könyvvizsgálatért szermélyében felelős: Dr. Lakatos László Péter)
Tevékenység A Társaság globális fókuszú, elsősorban a pénz- és tőkepiacokon, másodsorban opportunisztikus jelleggel a reálgazdaságban befektető vagyonkezelő-holding cég. A Társaság tevékenységét magas kockázatvállalás mellett, tőkeáttétel alkalmazásával valósítja meg (derivatív instrumentumok, bankhitel stb.) A jelentős kockázatvállalás célja a hosszútávon átlag feletti sajáttőke-arányos megtérülés elérése. A befeketések időtávja változó, a hosszútávú, aktivista megközelítés mellett, rövidebb-középtávú befektetéseket is végrehajt.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
AKKO Invest részvény AKKO HU0000170824
Alapvető információk
Ticker AKKO
ISINHU0000170824
Bevezetés időpontja2011. febr. 15.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték25 HUF
Bevezetett mennyiség (db)33 355 200
Kapitalizáció (m Ft)10 290
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2019. okt. 28. S (1 : 64)
P/BV
P/BV* 1,643
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, Konszolidált, IFRS (Üzleti év: január - december )
20201 20212
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 189 826 22 137 928
Üzleti eredmény 68 082 1 138 147
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 90 533 -253 274
Adózás előtti eredmény 54 369 884 874
Adózott eredmény 50 453 585 263
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 4 803 393 22 709 733
Kötelezettségek összesen 996 718 27 064 797
Jegyzett tőke 833 880 833 880
Saját tőke 5 599 773 5 910 168
Eszközök összesen 6 596 491 32 974 966
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 3 3
(1) Auditált, Konszolidált, IFRS (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Auditált, Konszolidált, IFRS (Üzleti év: január - december )

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 0,18 4,58
Saját tőke arányos hozam 0,01 0,1
Eszközarányos hozam 0,01 0,02

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2021. jan. - 2021. jún.1 2022. jan. - 2022. jún.1
(ezer HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 7 781 496 11 276
Üzleti eredmény 574 572 575
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -144 003 -94
Adózás előtti eredmény 437 730 481
Adózott eredmény 322 254 364
Mérleg főbb adatai 2021. jún. 30. 2022. jún. 30.
(ezer HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 22 026 372 22 393
Immateriális javak 26 142 18 064
Tárgyi eszközök 4 712 336 4 329
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 7 763 569 7 941
Készletek 0 0
Eszközök összesen 29 789 942 30 334
Saját tőke 5 646 797 6 263
Jegyzett tőke 833 880 834
Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 720 419 18 111
Rövid lejáratú kötelezettségek 11 422 726 5 960
Források összesen 29 789 942 30 334
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. 30,10 10 040 112
Chantili Invest Zrt. 11,00 3 670 523
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács PRUTKAY Zoltán (elnök), HORVÁTH Imre, VARGA Gábor, SZÉKELY Gábor, MATSKÁSI István, BOSÁNSZKY Péter Márk
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseAKKO Invest részvény
Értékpapír kibocsátójaAKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000170824
Kijelzés módja (Ticker)AKKO
Értékpapír névértéke25 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)33 355 200
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2011. febr. 15.
Első Kereskedési Nap2011. febr. 15.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő