CODEX_OrbánKároly.jpg

Orbán Károly, az igazgatóság elnöke

,,Alkalmazottként kezdtünk a cégnél dolgozni, mivel a CODEX-et 1988-ban két intézményi befektető alapította” – mondja Orbán Károly, a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. igazgatóságának elnöke. „A sikerhez kudarcok is kellenek, és lehet, hogy a kudarcnak kell előbb bekövetkeznie. Ez történt a mi esetünkben is.” A kezdeti könyvkiadási projektek nem hoztak áttörést; az értékpapírok előállítása iránti piaci igény gyors felismerése volt az oka annak, hogy a társaság a nyomdaipar keretein belül maradva profilt váltott, és elkezdett értékpapírok előállításával foglalkozni. Az üzlet gyorsan virágzásnak indult, 24 órában, három műszakban, milliós darabszámokban, folyamatosan értékpapírokat nyomtattak. A 90-es években az értékpapír-előállításhoz kapcsolódóan újabb piaci igény merült fel az értékpapírok letéti őrzése iránt. A sikertörténet folytatódott, a cég megalakulása után hat évvel külön társaságot alapított erre a tevékenységre – ez a jelenleg is működő befektetési vállalkozás, a CODEX Értéktár Zrt.

A nyomdai tulajdonosok gondolkodtak azonban másban is, hiszen a nyomdaipari kapacitásokat le kellett kötni. Az értékpapír-előállítás a szigorú követelmények miatt költséges, ezért a horizontális bővülés, vagyis a nyomdai termékkör szélesítése komoly fejtörést okozott. Így kaptak egyre nagyobb szerepet a társaság életében a biztonsági címkék, majd később a CODEX ennek eredményeként kezdett bele egy akkor még Magyarországon teljesen új nyomdai termék: a többoldalas, leporellóként kihajtható vagy könyvszerűen lapozható öntapadó címke fejlesztésébe és gyártásába. E különleges címkék nagy megrendelői elsősorban a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, illetve a vegyipar piaci szereplői, ahol jellemzően kisméretű a termék, de sok információt kell közölni róla. Erre ideális megoldást nyújtanak a CODEX által gyártott, megnövelt információhordozó felületű, akár 72 vagy még több oldalból álló öntapadós címkék.

A CODEX Magyarországon elsőként valósította meg ezeknek a termékeknek a gyártását, mely napjainkban már öt gyártó[1]soron folyik; a speciális címkéket a cég jelenleg is folyamatosan fejleszti a megrendelőik igényei alapján. Ezek mellett természetesen megmaradt az értékpapírok és a csekkfüzetek, valamint egyéb biztonsági, illetve különleges nyomdai termékek előállítása is. Így a CODEX ugyan őrzi a hagyományokat, ugyanakkor elkötelezettje az innovációnak is.

Codex info-01.jpg

A társaság tulajdonosi szerkezete is jelentősen megváltozott az alapításhoz képest. A cég megalapítása után öt évvel határozták el a munkavállalók, hogy tulajdonhoz szeretnének jutni. „Láttuk, hogy mi lendítettük be a dolgokat, nagyon jól megy a cég, közben meg alkalmazottak maradtunk.” Először dolgozói részvényeket kaptak, de hamar szembesültek az ebben rejlő paradoxonnal: „rájöttünk, hogy minél többet és jobban dolgozunk, annál nehezebb lesz megvásárolni a céget”. Így került sor arra, hogy a menedzsment megvásárolta a cég 100 százalékos tulajdonrészét. Jelenleg három fő részvényes van, akik egyben az Igazgatóság tagjaiként, valamint operatív vezetőként jelenleg is részt vesznek a CODEX mindennapjaiban. E három részvényest illeti meg a részvények több mint 91 százaléka. A maradék tulajdoni hányad a CODEX néhány jelenlegi, illetve volt munkavállalójának tulajdonában van.

A cég finanszírozását a kezdetektől fogva saját forrásokból, illetve bankhitelekből oldották meg – tavaly így is megvalósítottak egy 800 millió forintos beruházást. Stabil, tőkeerős vállalatot hoztak létre, amely lehetővé teszi, hogy elgondolkodjanak akvizíciókon, így folyamatosan figyelik ennek lehetőségeit Magyarországon és külföldön egyaránt. A cég értékét jelentősen növeli, hogy a saját termékfejlesztéseknek köszönhetően számos használati mintaoltalommal rendelkeznek, és jelenleg is több szabadalmi bejegyzésen dolgoznak. Az ezek alapján gyártott termékek jelentős részét exportálják, így adódott az ötlet, hogy a külföldi, nyugat-európai gyártásba is bele lehetne vágni, főleg a biztonsági címkék területén. A potenciális akvizíciós célpontokat elsősorban Németországban és Ausztriában keresik.

Míg a cég első éveiben 5-6 munkatárssal dolgoztak, addig a vállalat munkavállalóinak létszáma jelenleg már 80 fő. „Az egy főre jutó árbevételen még tudnánk javítani, kapacitásaink körülbelül 60 százaléka van lekötve. Ha kitart az árbevétel elmúlt években tapasztalt növekedési üteme, a jövőben a kétszámjegyű tempó is megvalósítható, akár nagyobb beruházás nélkül is.” A pandémia az üzletmenetre nem gyakorolt számottevő hatást, sőt, tovább erősödött a biztonsági címkék piaca, például a robbanásszerűen megugró fertőtlenítő-eladásoknak köszönhetően. Hosszabb, ötéves távon, ha nem sikerül a külföldi akvizíció, akkor a hazai gyártóbázis fejlesztése a cél, körülbelül 1,5-2 milliárd forintos beruházással.

A konkurenciától nem tartanak. A hamisítás ellen védett termékeknél elég nagy a verseny, széles a spektrum: okmányok, kártyák, bankjegyek, útlevél stb. „Mi ezekkel nem foglalkozunk. A biztonsági címkék piacán viszont megtaláltuk azt a rést Magyarországon, amely széles felhasználói kört érint.”

A CODEX az elmúlt 33 évben az első két év kivételével nyereséges volt.

 „A szerencsére úgy tekintünk, mint ami szükséges, de nem elégséges. Ez az életben mindenütt fontos, de csupán csak egy lehetőség. Vallom, hogy mindenki számára az életben eljön a szerencse, a nagy lehetőség. Sokszor ez akár többször is megtörténhet. Vannak, akik következetesen elmennek mellette, nem veszik észre a kínálkozó lehetőséget. Mások szinte tudatosan keresik a szerencséjüket, és az életükben akár többször is megtalálják azt. Az üzleti életben kemény munka nélkül a szerencse kárba vész, kiaknázatlan marad” – így fogalmazza meg Orbán Károly, a CODEX Zrt. Igazgatóságának elnöke a siker receptjét.

Codex.jpg