Tőzsdei kibocsátók rendszeres közzétételi kötelezettsége   

Hatálybalépés dátuma

HUN

ENG

A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról

 2009.01.01.

letöltés

letöltés

A Bizottság 1358/2007/EK rendelete (2007. november 21.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IFRS 8 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

2007.11.25

letöltés

letöltés

A Bizottság 1347/2007/EK rendelete (2007. november 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IFRS 8 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

2007.11.20

letöltés

letöltés

A Bizottság 611/2007/EK rendelete (2007. június 1.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 11 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2007.06.05

letöltés

letöltés

A Bizottság 610/2007/EK rendelete (2007. június 1.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 10 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2007.06.05

letöltés

letöltés

A Bizottság 2007/14/EK irányelve (2007. március 8.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról

2007.03.29

letöltés

letöltés

A Bizottság 1329/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 8 és IFRIC 9 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2006.09.12

letöltés

letöltés

A Bizottság 708/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2006.05.12

letöltés

letöltés

A Bizottság 2106/2005/EK rendelete (2005. december 21.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet IAS 39 Nemzetközi Számviteli Standard tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2005.12.25

letöltés

letöltés

A Bizottság 1751/2005/EK rendelete (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet IFRS 1, IAS 39 és SIC 12 tekintetében történő módosításáról ( (EGT vonatkozású szöveg)

2005.10.29

letöltés

letöltés

A Bizottság 2238/2004/EK rendelete (2004. december 29.) egyes nemzetközi számviteli standardoknak az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet módosításáról az 1. nemzetközi beszámolókészítési standard (IFRS), az 1–10., 12–17., 19–24., 27–38., 40. és 41. nemzetközi számviteli standard (IAS), valamint az 1–7., 11–14., 18–27. és 30–33. standardértelmezési bizottsági értelmezés (SIC) tekintetében (EGT vonatkozású szöveg)

2005.01.03

letöltés

letöltés

A Bizottság 2237/2004/EK rendelete (2004. december 29.) az egyes nemzetközi számviteli standardok az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a 32. IAS és az 1. IFRIC tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2005.01.03

letöltés

letöltés

A Bizottság 2236/2004/EK rendelete (2004. december 29.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az 1., 3., és 5. nemzetközi beszámolókészítési standard (IFRS), valamint az 1., 10., 12., 14., 16–19., 22., 27., 28., 31–41. nemzetközi számviteli standard (IAS) és a standardértelmezési bizottság (SIC) 9., 22., 28. és 32. értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2005.01.03

letöltés

letöltés

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról

2005.01.20

letöltés

letöltés

A Bizottság 2086/2004/EK rendelete (2004. november 19.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli szabványok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2004.12.29

letöltés

letöltés

A Bizottság 707/2004/EK rendelete (2004. április 6.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet módosításáról

2004.05.07

letöltés

letöltés

A Bizottság 1725/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (EGT vonatkozású szöveg)

2003.10.16

letöltés

letöltés

Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról

2002.09.14

letöltés

letöltés