Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL részvény

MOL Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név MOL Nyrt.
Szektor kőolaj- és földgázipar
Elérhetőség
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Befektetői kapcsolattartó
Réthy Róbert
Telefon: +36-1-455-9652
Fax: +36-1-464-1335
Könyvvizsgáló Ernst and Young Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Szabó Gergely)
Tevékenység Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
MOL részvény MOL HU0000153937
Alapvető információk
Ticker MOL
ISINHU0000153937
Bevezetés időpontja1995. nov. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték125 HUF
Bevezetett mennyiség (db)819 424 824
Kapitalizáció (m Ft)2 756 545
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. szept. 26. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 1,2639
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20171
(millió HUF) (millió HUF)
Árbevétel 3 553 005 4 130 320
Üzleti eredmény 307 905 354 367
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -49 752 -6 673
Adózás előtti eredmény 272 543 365 638
Adózott eredmény 263 497 306 952
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 625 HUF 127,5 HUF
Befektetett eszközök 2 867 180 2 891 579
Kötelezettségek összesen 2 302 160 2 175 929
Jegyzett tőke 79 260 79 279
Saját tőke 1 801 626 2 055 771
Eszközök összesen 4 103 786 4 231 700
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 24 986 26 046
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta 1,28 1,06
Saját tőke arányos hozam 0,15 0,15
Eszközarányos hozam 0,06 0,07

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. jún.1 2018. jan. - 2018. jún.1
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 1 963 664 2 335 686
Üzleti eredmény 226 416 188 042
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 1 569 -26 148
Adózás előtti eredmény 228 492 168 378
Adózott eredmény 182 669 133 197
Mérleg főbb adatai 2017. jún. 30. 2018. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 2 786 143 2 927 628
Immateriális javak 186 532 184 671
Tárgyi eszközök 2 148 755 2 299 009
Befektetett pénzügyi eszközök 450 856 443 948
Forgóeszközök 1 147 888 2 927 628
Készletek 401 894 477 759
Eszközök összesen 3 934 031 4 542 864
Saját tőke 1 933 304 2 181 044
Jegyzett tőke 79 279 79 298
Hosszú lejáratú kötelezettségek 875 778 517 619
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 124 949 1 305 785
Források összesen 3 934 031 4 542 864
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Magyar Állam (MNV Zrt., Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap) 25,24 206 863 648
Saját részvény 8,44 69 170 276
OmanOil (Budapest) Limited 7,14 58 530 352
OTP Bank Nyrt. 6,11 50 037 192
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatóság HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), dr. CSÁNYI Sándor (alelnök), MOLNÁR József (GCEO), JÁRAI Zsigmond, Dr. Anwar al-KHARUSI, Dr. MARTONYI János, dr. PARRAGH László, Dr. Anthony RADEV, dr. Martin ROMAN, dr. VILÁGI Oszkár
Vállalatvezetés HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), MOLNÁR József (vezérigazgató), FASIMON Sándor (ügyvezető igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke), SIMOLA József (Pénzügyi vezérigazgató-helyettes), RATATICS Péter (Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató), Dr. Berislav GASO (Kutatás-termelés ügyvezető igazgató), HORVÁTH Ferenc (Downstream ügyvezető igazgató), dr. VILÁGI Oszkár (Slovnaft vezérigazgató)
Felügyelőbizottság ÁLDOTT Zoltán (elnök), Dr. CHIKÁN Attila (elnök-helyettes), DÁVID Ilona, John I. CHARODY, Vladimir KESTLER, Prof. Dr. LÁNCZI András, Ivan MIKLOS, Dr. SZIVEK Norbert, BOGNÁR Piroska, SZABÓ Csaba, TÓTH András, Dr. PUSKÁS Sándor, ÖRDÖG Tibor István
Megjelenés Hír
2019. márc. 22. 17:15 Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója
2019. márc. 20. 19:35 Közgyűlési dokumentumok közzététele
2019. márc. 14. 17:35 A MOL Igazgatóságának határozatai a 2019. évi rendes közgyűlés kapcsán
2019. márc. 11. 17:16 A MOL Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2019. évi rendes közgyűlése összehívásáról
2019. márc. 11. 17:15 A MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjai valamint a Felügyelő Bizottság tagjai részére 2018-évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
2019. febr. 28. 16:00 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2019. febr. 22. 00:00 Publikálásra került a MOL-csoport 2018-os negyedik negyedéves jelentése és a 2019-es kitekintés
2019. febr. 08. 17:15 Szervezeti és személyi változások
2019. febr. 06. 17:15 Változott a MOL Sajátrészvény állománya
2019. jan. 31. 11:40 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
Megjelenés Jelentés
2018. ápr. 12. 17:40 A MOL közgyűlés által jóváhagyott konszolidát és anyavállalti Éves Jelentések
2019. febr. 22. 00:00 Publikálásra került a MOL-csoport 2018-os negyedik negyedéves jelentése és a 2019-es kitekintés
2018. ápr. 12. 17:15 MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés
Megjelenés Alapszabály
2017. máj. 29. 17:15 Hatályos Alapszabály
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2018. nov. 28. 17:10 A MOL Nyrt. társasági eseményei 2019-ben
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseMOL részvény
Értékpapír kibocsátójaMOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000153937
Kijelzés módja (Ticker)MOL
Értékpapír névértéke125 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)819 424 824
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1995. nov. 28.
Első Kereskedési Nap1995. nov. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 100