Mire szolgál a bejelentési rendszer?

A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer kizárólag a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT), valamint annak munkavállaói és annak részére bármely jogviszony alapján munkavégzést teljesítő személyek e minőségükben tett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményének vagy mulasztásának, illetve egyéb visszaélésének bejelentésére szolgál. Nem tartoznak ide BÉT szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok.

Ki jogosult bejelentést tenni?

Bejelentés megtételére jogosultak:

 1. a BÉT által foglalkoztatott,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a BÉT-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. a BÉT-tel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a BÉT-tel szerződéses kapcsolatban áll,
 5. a BÉT tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a BÉT ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. a BÉT-tel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. a BÉT-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. a BÉT-tel az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a BÉT-tel megszűnt.

Hogyan tehető bejelentés?

A bejelentéseket a BÉT az alábbi elérhetőségeken fogadja:

 • E-mail: whistleblowing@bse.hu
 • Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 8. (a levélborítékon vagy a levél első oldalán kérjük a „Visszaélésbejelentés” szöveget feltüntetni)
 • A whistleblowing@bse.hu címen kérelmezett előzetes időpontegyeztetést követően a Tőzsde székhelyén, személyesen.

Mit kell tartalmazni a bejelentésnek?

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, és megalapozottan feltételezi, hogy azok valósak.

Tájékoztatjuk, hogy a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentést a BÉT nem köteles kivizsgálni.

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után.

Mennyi idő áll rendelkezésre a bejelentés kivizsgálására?

A bejelentés vizsgálatára annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A vizsgálat időtartama különösen indokolt esetben a – bejelentő erről való tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban a vizsgálat így sem tarthat tovább, mint 3 hónap.

Hogyan értesül a bejelentő a vizsgálat eredményéről?

A bejelentőt – amennyiben rendelkezésre áll az elérhetősége – a vizsgálat eredményéről, valamint az esetlegesen foganatosított intézkedésekről, a vizsgálat lezárultát követően tájékoztatja a BÉT.

Mi lehet az oka, ha nem vizsgálták ki a bejelentésemet?

A következő esetekben mellőzhető a bejelentés kivizsgálása:

 • a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés;
 • a bejelentő név nélküli vagy azonosíthatatlan;
 • a bejelentést bejelentésre nem jogosult személy tette meg
 • a bejelentés alapján megállapítható, hogy a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentővel és a bejelentéssel kapcsolatos valamennyi információt a BÉT bizalmasan kezeli. Az adatkezelésről részletes tájékoztatást itt talál.