Eddigi működése során 50 milliárd forintot fektetett a magyar gazdaságba, mely figyelembe véve 2017-es indulását, havonta közel 1 milliárd forint kihelyezését jelenti. Ezzel viszonylag rövid idő alatt Európa legaktívabb és legtapasztaltabb korai fázisú intézményi befektető társaságává vált és több mint 155 milliárd forintnyi tőkével a háta mögött olyan tőkefinanszírozási palettát alakított ki, mely mára lefedi a teljes vállalkozói életutat, minden korábbinál nagyobb volumenű befektetések végrehajtását is lehetővé téve. Erről a bejárt útról és a jövőbeli tervekről beszélgettünk Katona Bencével, a Hiventures vezérigazgatójával.

A pandémia hatására megváltozott gazdasági helyzet a piaci szereplők többségénél felborította a korábbi üzleti modellt. Hogyan befolyásolta a Hiventures működését?

A kockázati tőkének kulcsszerepe van abban, hogy a nagy fejlődési potenciállal rendelkező vállalkozásokat átvezesse a nehézségeken egy érettebb életszakaszba. A vállalkozások fejlődésének katalizálására talán soha nem volt még akkora szükség, mint az elmúlt időszakban. Állami szereplőként kötelességünknek érezzük, hogy pótolva a hiányzó szereplőket és a meglévők kockázatvállalási hajlandóságát helyettesítve, magasabb kockázatú befektetéseket is eszközöljünk. Tavaly elindítottuk a nagyvállalatokat célzó InvestPRO üzletágunkat, illetve gyors és hatékony megoldást nyújtottunk a startupok és kkv-k által igénybe vehető mentőcsomagjainkkal, amit év végére a nagyvállalati üzletágunk válságtermékével is kiegészítettünk. Mentőbefektetéseinkkel jelentős összeget mozgósítottunk, így korábban jól prosperáló vállalkozásokat mentettünk meg a csődtől, vagy épp attól, hogy külföldi tulajdonba kerüljenek. Természetesen standard befektetési programjainkat is zavartalanul működtettük, 2020-ban a korábbi évekhez képest rekordszámú (volumenű) finanszírozást biztosítottunk.

Vannak adatok arról, mit jelent a magyar gazdaságra nézve a Hiventures színre lépése és az, hogy a startupoktól egészen a nagyvállalatokig kínáltok finanszírozást?

A 2010-es évek közepéig Magyarország kockázati tőkeellátottság szempontjából az európai mezőny végén állt, a felpezsdülés, amely a startup ökoszisztéma kiépülésével is járt, 2017 után volt igazán érezhető. Ebben meghatározó szerepet vállaltunk és ekkor még egyedüli szereplőként nyújtottunk állami tőkét a magyar piacon. Már indulásunk évében közel 8 milliárd forint finanszírozást folyósítottunk magyar startupoknak, és mivel a kockázati tőke kéz a kézben jár a piaci alapú kutatás-fejlesztési tevékenységgel, innovációval, fejlett technológiákra építő gazdasági növekedéssel, mi mindezeknek az értékeknek a képviselőjévé és elsőszámú támogatójává is váltunk. A kkv szektor gazdasági jelentősége miatt a célzott gazdaságfejlesztési programok középpontjában áll. A vállalati foglalkoztatás 71 %-át, a hozzáadott érték 47 %-át és az export 20 %-át adja. Tevékenységük finanszírozásához számos pénzügyi forrás rendelkezésre áll, azonban eddig jellemzően a belföldi pénzügyi intézetektől származó és az uniós támogatással nyújtott vissza nem térítendő hitelek játszottak meghatározó szerepet. KKVPRO üzletágunk 2019-es indulásakor azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a fejlesztésekhez tőke is álljon rendelkezésre, akár önerőkiegészítés formájában, növelve a kkv-k további hitelképességét. A HVCA friss adatai szerint 2017-2020 között, tehát indulásunk óta, kb. 470 millió EUR magyarországi kockázati tőkebefektetés történt, melyből jelenlegi árfolyamon a Hiventures befektetései 25%-ot tesznek ki. Számosságban a 2017 óta eszközölt 745 befektetésből a Hiventures csaknem 326 cég esetében, a folyósítások közel felénél működött közre. A vállalkozások fejlődése sokrétűen ösztönzi a nemzetgazdaságot, azonban a kockázati tőkekihelyezések valós, érdemi hatásai később, minimum 3-5 év távlatában jelentkeznek.

Azon túl, hogy a Hiventures portfóliója egyre sokrétűbb, már 370 startup található benne. Vannak-e még eddig kiaknázatlan lehetőségek a startup cégek kezelésével kapcsolatban?

Startupjaink közül sokan egy ötlettel érkeztek hozzánk, hamarosan pedig már milliárdos árbevétellel bírnak. Esetükben a minél nagyobb növekedés elérése és finanszírozása a célunk, amiben számítunk a piaccal és társbefektetőkkel való együttműködésekre is. Co-investjeink száma önmagáért beszél: 2017 óta 77 esetben, 6,5 milliárd Ft értékben működtünk együtt társbefektetővel. Amellett, hogy ezt tovább kívánjuk bővíteni, jelenleg gőzerővel dolgozunk azon is, hogy ezeket a sikereket a piaccal is megosszuk. Egy olyan prémium portfóliót rakunk épp össze, mellyel terveink szerint a piaci szereplők és befektetők akár egy szélesebb körét is meg tudjuk majd mozgatni.

A startup terveken túl el lehet-e már valamit árulni a 2022-es további ambíciókról?

Hisszük, hogy jó ideig kell még az állami szerepvállalás. Az új ötletek és a rájuk épülő vállalkozások, hiánypótló innovációk és digitális szolgáltatások biztosan számíthatnak a támogatásunkra 2022-ben is. Azon is dolgozunk, hogy egyre jobban megismerjenek minket a kkv-k és nagyvállalatok, mert együtt olyan kapukat tudunk nyitni a fejlődésre, amely tőkefinanszírozás nélkül csak egy terv maradna. Jelenleg számukra Magyarországon egyedi megoldásként ún. mezzanine típusú, akár több milliárd forintot is elérő tőkebefektetést kínálunk. Hibrid instrumentumként az idegen és saját tőke elemeit kombinálja, ezáltal optimalizálja a tőkeszerkezetet. Továbbra is arra törekszünk, hogy a lehető legjobb befektetői döntéseket hozzuk meg, rugalmas finanszírozási megoldásokat kínáljunk és olyan stratégiai partnerségeket alakítsunk ki, amelyek mind portfóliócégeink számára, mind a magyar gazdaság egészére nézve előrelépést jelentenek.