AKKO Invest Nyrt. - 2023. évi Egyedi és Konszolidált IFRS Jelentés, Könyvvizsgálói Jelentés