Az MFB Zrt. tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a Bank 2019. június 30-ra vonatkozó, nemzetközi számviteli sztenderdek szerint összeállított, magyar nyelvű nem auditált, nem konszolidált pénzügyi kimutatásai elkészültek és az alábbiakban olvashatók. Az eredeti dokumentumok ellenőrzés és másolás céljából elérhetőek az MFB Zrt. székhelyén (1051 Budapest, Nádor utca 31.) Budapest, 2019. szeptember 11. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság