Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
SET GROUP Nyrt.
SET GROUP Nyrt.
SET GROUP részvény

SET GROUP Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név SET GROUP Nyrt.
Szektor Ipar és innováció
Elérhetőség
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
Telefon: +36 1 614 5045
Fax: +36 1 614 5421
Befektetői kapcsolattartó
Dr. Nagy Adrienn
Telefon: +36 1 614 5045
Fax: +36 1 614 5421
Könyvvizsgáló Bárány Terézia E.V.
Tevékenység A SET GROUP Nyrt. új menedzsmentjét a Társaság 2017. március 30. napján tartott rendkívüli közgyűlése választotta meg. Az új vezetés elsődleges feladatai a Társaság pénzügyi és jogi helyzetének stabilizálása. A SET GROUP Nyrt.-nek két fő üzletága lett. Az egyik ág a Valódi Értékek megőrzését tűzte ki céljául, azaz olyan rendszerváltás után alakult vállalkozások tevékenységét viszi tovább Társaságunk, amelyeknek alapító-vezetői a visszavonulásra készülnek. A másik ág a jelen és jövő innovatív technológiájára fejlesztett profit- és piacorientált termékek szolgáltatása, melyek - többek között - a XX. és XXI. század generációjának tudását és értékrendjét hozzák közös nevezőre, ezzel teremtve többletet a résztvevő feleknek. A SET GROUP Nyrt. ennek a két üzletágának szimbiózisával törekszik a Befektetői érdekek maximális kiszolgálására.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
SET GROUP részvény SET HU0000107537
Alapvető információk
Ticker SET
ISINHU0000107537
Bevezetés időpontja2011. jún. 29.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)9 658 170
Kapitalizáció (m Ft)6 906
P/BV
P/BV* 296,9939
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, IFRS (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20171
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 0 0
Üzleti eredmény -27 495 -11 741
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -3 -472
Adózás előtti eredmény -27 498 -12 213
Adózott eredmény -27 501 -12 213
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 0 0
Kötelezettségek összesen 60 886 123 655
Jegyzett tőke 805 500 805 500
Saját tőke -60 395 -108 510
Eszközök összesen 491 15 145
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 1 0
(1) Auditált, konszolidált, IFRS (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta -1,01 -1,14
Saját tőke arányos hozam 0,46 0,11
Eszközarányos hozam -56,01 -0,81

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december )
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. jún.1 2018. jan. - 2018. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Üzleti eredmény -2 658 -17 948
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 0 -289
Adózás előtti eredmény -2 977 -18 237
Adózott eredmény 58 077 -18 237
Mérleg főbb adatai 2017. jún. 30. 2018. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 61 054 122 148
Immateriális javak 0 0
Tárgyi eszközök 0 122 148
Befektetett pénzügyi eszközök 61 054 0
Forgóeszközök 5 497 136 448
Készletek 0 0
Eszközök összesen 66 551 258 596
Saját tőke -38 220 23 253
Jegyzett tőke 805 500 855 500
Hosszú lejáratú kötelezettségek 49 287 51 336
Rövid lejáratú kötelezettségek 55 484 184 007
Források összesen 66 551 258 596
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december )
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
J.G. Sunflower Kft. 18,19 1 756 380
Sóvágó László 7,03 678 546
Bodorkós László 6,45 622 500
Sóvágó Sándorné 6,44 621 810
Clearstream Banking S.A. (Letétkezelő) 6,24 602 976
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatótanács DR. HUSZÁR Péter Tamás (elnök), KOSDA Béla, KOLETICS Péter
Vállalatvezetés Dr. ORBÓK Ádám (stratégiai igazgató)
Felügyelőbizottság KECSKÉS Róbert (elnök), ALMÁSI Bálint Zsolt, BALOGH Gyula
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseSET GROUP részvény
Értékpapír kibocsátójaSET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000107537
Kijelzés módja (Ticker)SET
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)9 658 170
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2011. jún. 29.
Első Kereskedési Nap2011. jún. 29.
Tőzsdei kategóriaT
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő