Az értékelés két fordulóban zajlik. Az első fordulóban független bíráló által meghatározott szakmai szempontok szerint történik a bírálat.

Az elbírálás határideje: 2017. augusztus 10.

A bírálatot követően a BÉT elektronikus úton értesíti a pályázókat a pályázati adatlapon megadott email címen.

A legjobb tanulmányok készítői a BÉT székhelyén (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Szakmai Bizottság előtt prezentálják dolgozatukat egy 25 perces előadás keretében.

Az utolsó, szóbeli fordulóba jutott pályázati munkákat a Budapesti Értéktőzsde által felkért szakmai bizottság (Szakmai Bizottság) bírálja el diszkrecionális döntés alapján

A szóbeli védés időpontja: 2017. szeptember 8.

A nyilvános eredményhirdetésre a szóbeli védés napján (2017. szeptember 8.) a prezentációkat követően kerül sor.

A bírálók és a Szakmai Bizottság a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján – ezen túlmenően pedig a saját belátása szerint – bírálja el a beérkező pályázatokat.

A pályázat eredményét, a nyertesek nevesítésével (név, város, oktatási intézmény, nyertes téma) a Budapesti Értéktőzsde a honlapján és közösségi médiás felületein is hozzáférhetővé teszi.

A pályamunkák felhasználási joga

A sikeres pályázónak feltétlen szavatosságot kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a pályamunkájára vonatkozóan nincs harmadik félnek olyan szerzői jogi vagy egyéb joga, mely megakadályozná vagy korlátozná a Budapesti Értéktőzsdét a pályamunka kiadás, többszörösítés vagy egyéb módon történő felhasználása tekintetében.

A nyertes pályázók (1-3. helyezettek) kötelesek felhasználási szerződést kötni a Budapesti Értéktőzsdével, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati munka kizárólagos felhasználási joga a Budapesti Értéktőzsdét illesse meg, így a díjnyertes pályázatokat a jövőben más pályázathoz, publikációhoz felhasználni kizárólag a Budapesti Értéktőzsde hozzájárulásával lehet!