Kik nyújthatnak be pályázatot?

A pályázatra várjuk minden 35 év alatti nappali, esti és levelező tagozatos egyetemista, főiskolás, PhD hallgató, illetve másoddiplomás hallgató munkáját, továbbá a 2016/2017 tanévben végzett frissdiplomás pályamunkáját is. A pályázatra külföldi egyetemen, főiskolai képzésben résztvevők is jelentkezhetnek. Nem adhatnak be pályázatot a Budapesti Értéktőzsdével munkaviszonyban álló személyek és ezek hozzátartozói.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati dokumentációt a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul kell benyújtani.

A pályázatra való jelentkezés határideje (a kidolgozni tervezett téma megjelölésével): 2017. június 02. A pályázatra való jelentkezés módja: a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról letölthető pályázati adatlapot, valamint az adatkezelési hozzájárulást kitöltve és aláírva, beszkennelve elektronikusan a cservekj@bse.hu e-mail-címre lehet eljuttatni. Az email tárgya a következő legyen: „BÉT Kochmeister - díj 2017 pályázat”.

A Budapesti Értéktőzsde azon pályázók számára, akik a pályázatra való jelentkezéssel együtt (2017. június 2-ig) előzetesen benyújtják rövid témavázlatukat is, konzultációs lehetőséget biztosít.

A Budapesti Értéktőzsde a pályázati témákat a tőkepiac aktuális kérdéseinek figyelembe vételével állítja össze. Lehetőséget kínálunk arra is, hogy a pályázók a felsorolt témakörökön kívül más – a Budapesti Értéktőzsdével való előzetes egyeztetés alapján –, a kiírásban nem szereplő témában nyújtsák be pályázatukat. Az egyes témakörökhöz elsősorban az ajánlott szakterületekről várjuk a jelentkezőket, de természetesen más, a témához kapcsolódó területekről is várjuk a pályázókat.

A dolgozatok benyújtásának határideje: 2017. június 30. (péntek) 23:59 óra.

A határidőn túl beérkező pályázatot érvénytelennek tekintjük és nem áll módunkban elfogadni azt, Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítani a megküldés időpontját. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a Szakmai Bizottság csak a formailag megfelelő pályázatokat értékeli.

  • A pályázatot elektronikus formában várjuk a cservekj@bse.hu email-címen.
  • A dolgozat ajánlott terjedelme: 25-50 oldal.
  • Formai követelmények: A dolgozat Times New Roman 12-es betűméretben, 1,5-es sortávolsággal készüljön. Az oldalaknál 2-2,5 centiméteres (felső, alsó, bal, jobb) margó alkalmazandó.

A Kiíró nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egy hallgató mindkét kategóriában elinduljon, de egy dolgozattal csak egy kategóriában pályázhat.

Ha a pályázó a diplomamunkáját kívánja benyújtani pályázatként, azt az adatlapon fel kell tüntetni. A pályázattal kapcsolatban további információkat a cservekj@bse.hu e-mail címen, vagy a 06-1-429 6864-es telefonszámon kaphatnak.