Pénzügyi piacok, pénzügyi instrumentumok szabályozása

Hatálybalépés dátuma

HUN

ENG

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

2007.09.21

letöltés

letöltés

A Bizottság 2006/73/EK irányelve (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg)

2006.09.22

letöltés

letöltés

A Bizottság 1287/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartásvezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg)

2006.09.22

letöltés

letöltés

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/31/EK irányelve (2006. április 5.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

2006.04.28

letöltés

letöltés

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.)  a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2004.04.30

letöltés

letöltés

A Tanács 93/22/EGK irányelve (1993. május 10.) az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról

1993.05.24

letöltés

letöltés

A hivatkozott angol nyelvű anyagok az Európai Unió hivatalos honlapján érhetők el.

Kérjük, vegye figyelembe: lehetetlen biztosítani azt, hogy egy online dokumentum pontosan tükrözzön egy hivatalosan elfogadott jogszabályt. Kizárólag az Európai Unió hivatalos lapjának nyomtatott kiadásában megjelent európai uniós jogszabályok tekintendők hitelesnek.

A hivatkozott magyar nyelvű anyagok az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján találhatók meg.

A fenti linkek által elérhető információkról sokszorosítás készíthető személyes felhasználásra (oktatási célból, kutatáshoz, magántanulmányhoz vagy szervezeten belüli bemutatáshoz) vagy egyéb, végső felhasználók számára történő, nem kereskedelmi célú terjesztésre. Ebben az esetben is fel kell tüntetni a forrást, illetve az Európai Közösségek nevét, és a következő nyilatkozatot kell közzétenni: Csak az Európai Unió hivatalos lapjának nyomtatott változatában megjelent európai uniós jogszabályok tekinthetők hitelesnek.